2020 m. liepos 3 d.

 

KGB srutomis aptaškė per akimirką – paneigimui ir atsiprašymui pusantrų metų kol kas nepakako

10
Paskelbta: 2019-07-15 09:22 Autorius: ekspertai.eu
Kairėjė – anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas Arvydas Anušauskas. Kairėje violetiniame apskritime – Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė.


2018 m. sausio 6 d. įslaptintų KGB'istų ir kolaborantų kontroliuojama interneto svetainė kgbveikla.lt paskelbė, kad paviešintuose KGB agentų sąrašuose – Donato Banionio, Sauliaus Sondeckio ir Vincento Sladkevičiaus pavardės. Visa nepriklausoma Lietuvos žiniasklaida vienu balsu žaibiškai išplatino šią informaciją apie paskelbtus KGB agentus.

Tiesa, labai greitai paaiškėjo, kad visa ši informacija tėra paprasčiausias melas ir šmeižtas, o šios informacijos iniciatorius – Žmonių partijos atstovas Arvydas Anušauskas.

Ir nors nuo šio melo ir šmeižto paskelbimo praėjo jau daugiau negu pusantrų metų, šią informaciją viešai paneigti, atsiprašyti jau mirusių šviesulių artimųjų, vis dar niekaip nepavyksta.

Ekspertai.eu skelbė, kad š. m. birželio 26 d. Seime įvyko Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdis.

Kaip buvo informavęs komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas, posėdyje turėjo būti paskelbtos darbo grupės išvados apie tai, kaip buvo nuspręsta į viešą KGB agentų sąrašą įtraukti aktorių Donatą Banionį, dirigentą Saulių Sondeckį ir kardinolą Vincentą Sladkevičių.

Darbo grupė turėjo ne tik ištirti viešai paskelbtos informacijos tikrumą bei paskelbimo priežastis, bet ir įvertinti, ar informaciją paskelbusio Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė tinkama eiti šias pareigas.

Viešojoje erdvėje niekaip nepavykus aptikti minėtų darbo grupės išvadų, praėjusią savaitę susisiekus su A. Gumuliausku ir paprašius leisti susipažinti su šiomis išvadomis, pastarasis atsakė, kad jis to negali leisti padaryti, kadangi išvados jau perduotos Seimo valdybai ir ji spręs, ką daryti toliau. Todėl A. Gumuliauskas patarė kreiptis į Seimo valdybos narį, Seimo pirmininko pavaduotoją Arvydą Nekrošių.

A. Nekrošius paaiškino, kad  neturėjo galimybės dalyvauti Seimo valdybos posėdyje, todėl nieko nežino apie priimtus sprendimus ir patarė kreiptis į Seimo kanclerę Daivą Raudonienę.

Liepos 12 d. pavykus susisiekti su kanclerės padėjėja (nes pati kanclerė buvo labai užimta), pastaroji išaiškino, kad nieko nežino šiuo klausimu, tačiau pažadėjo išsiaškinti ir perskambinti ar tiesiog atsiųsti tas minėtas darbo grupės išvadas į ekspertai.eu el. paštą.

Iki šios akimirkos nei skambučio, nei dokumento savo pašte ekspertai.eu vis dar nesulaukė.

Pasižiūrėkime, ką svarstė tautos atstovai liepos 10 d. Seimo valdybos posėdyje ir ką nutarė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-07-10 Nr. SV-P-215
Vilnius

Posėdžio pirmininkas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

Posėdyje dalyvavo:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko

pavaduotojai: Irena Degutienė

Gediminas Kirkilas

Jonas Liesys

Irena Šiaulienė

Remigijus Žemaitaitis

Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen

Kviestasis asmuo –

Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Masiulis

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos:

Seimo kanclerė Daiva Raudonienė

Seimo posėdžių sekretoriato vedėja Violeta Gureckienė

Seimo kanclerio biuro patarėja Gabrielė Jansienė

Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis

Protokolo skyriaus vedėja Elona Kazakevičienė

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėja Justina Asakavičiūtė

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėja Ingrida Tamulevičiūtė

Seimo kanclerio biuro patarėja Laura Ulevičė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vedėja Justė Radzevičiūtė-Laugalienė

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Snieguolė Žiūkaitė

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovė Gintarė Žukaitė

D A R B O T V A R K Ė:

1. Dėl įstatymų projektų išvadų.

2. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. KT13-N5/2019 įgyvendinimo.

3. Dėl Juliaus Sabatausko dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Moldovos Respublikos valdžios institucijų ekspertų dvišalėse konsultacijose.

4. Dėl Jono Jaručio, Lauryno Kasčiūno, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Ukrainos Aukščiausiosios Rados rinkimų stebėjimo misijoje.

5. Dėl Kęstučio Masiulio dalyvavimo San Sebastiano miesto iškilminguose renginiuose.

6. Dėl Guodos Burokienės ir Jono Jaručio dalyvavimo 141-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjoje.

7. Dėl Seimo valdybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. SV-S-1302 „Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiuose“ pakeitimo.

8. Dėl Seimo valdybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. SV-S-1303 „Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo 28-ojoje Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje, BJŠPK Nuolatinio komiteto ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiuose“ pakeitimo.

9. Dėl jungtinio Baltijos Asamblėjos Gamtos išteklių ir aplinkosaugos komiteto ir Ekonomikos, energetikos ir inovacijų komiteto posėdžio surengimo.

10. Dėl Teresės Birutės Burauskaitės kasmetinių atostogų.

11. Dėl lygių galimybių kontrolieriaus pavadavimo.

12. Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos buveinės adreso pakeitimo.

13. Dėl apskritojo stalo diskusijos surengimo Seime.

14. Dėl Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos rašto.

15. Dėl Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginių.

16. Dėl Etninės kultūros globos tarybos rašto.

17. Dėl Seimo narių rašto.

18. Dėl Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos darbo grupės tyrimo ataskaitos.

19. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos išvados.

20. Dėl Seimo frakcijų referentų pareigybių skaičiaus.

21. Dėl Seimo valdybos 2019 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo.

22. Dėl valstybės biudžeto asignavimų Seimo kanceliarijai.

1. SVARSTYTA. Dėl įstatymų projektų išvadų.

Kalbėjo V. Pranckietis.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1309).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. KT13-N5/2019 įgyvendinimo.

Kalbėjo V. Pranckietis.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1310).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Dėl Juliaus Sabatausko dalyvavimo Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Moldovos Respublikos valdžios institucijų ekspertų dvišalėse konsultacijose.

Kalbėjo: V. Pranckietis, I. Degutienė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1311).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA. Dėl Jono Jaručio, Lauryno Kasčiūno, Valerijaus Simuliko ir Gintaro Vaičekausko dalyvavimo Ukrainos Aukščiausiosios Rados rinkimų stebėjimo misijoje.

Kalbėjo: V. Pranckietis, I. Degutienė, S. Žiūkaitė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1312).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA. Dėl Kęstučio Masiulio dalyvavimo San Sebastiano miesto iškilminguose renginiuose.

Kalbėjo: V. Pranckietis, I. Degutienė, R. Žemaitaitis, K. Masiulis, I. Šiaulienė, R. Baškienė, J. Liesys, D. Raudonienė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1313).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

6. SVARSTYTA. Dėl Guodos Burokienės ir Jono Jaručio dalyvavimo 141-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjoje.

Kalbėjo: V. Pranckietis, I. Degutienė, I. Šiaulienė, R. Baškienė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1314).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

7. SVARSTYTA. Dėl Seimo valdybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. SV-S-1302 „Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginiuose“ pakeitimo.

Kalbėjo I. Degutienė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1315).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. SVARSTYTA. Dėl Seimo valdybos 2019 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. SV-S-1303 „Dėl Valerijaus Simuliko dalyvavimo 28-ojoje Baltijos jūros šalių parlamentinėje konferencijoje, BJŠPK Nuolatinio komiteto ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžiuose“ pakeitimo.

Kalbėjo I. Degutienė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1316).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. SVARSTYTA. Dėl jungtinio Baltijos Asamblėjos Gamtos išteklių ir aplinkosaugos komiteto ir Ekonomikos, energetikos ir inovacijų komiteto posėdžio surengimo.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė.

NUTARTA. Pritarti jungtiniam Baltijos Asamblėjos Gamtos išteklių ir aplinkosaugos komiteto ir Ekonomikos, energetikos ir inovacijų komiteto posėdžio surengimui 2019 m. rugsėjo 26–27 dienomis Vilniuje ir pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti posėdžio surengimo išlaidas pagal pateiktą numatomų išlaidų sąmatą.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

10. SVARSTYTA. Dėl Teresės Birutės Burauskaitės kasmetinių atostogų.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1317).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

11. SVARSTYTA. Dėl lygių galimybių kontrolieriaus pavadavimo.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1318).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

12. SVARSTYTA. Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos buveinės adreso pakeitimo.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė.

NUTARTA. Sutikti, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pakeistų buveinės adresą iš Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, į Gedimino pr. 11, Vilnius.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

13. SVARSTYTA. Dėl apskritojo stalo diskusijos surengimo Seime.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė.

NUTARTA. Pritarti 2-ojo tarptautinio Modernių miestų forumo apskritojo stalo diskusijos surengimui 2019 m. rugsėjo 13 d. nuo 14 iki 16 val. Seime ir pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti diskusijos surengimo išlaidas pagal pateiktą numatomų išlaidų sąmatą.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

14. SVARSTYTA. Dėl Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos rašto.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė, I. Degutienė, R. Baškienė, J. Liesys.

NUTARTA. Pavesti Seimo kanceliarijai skirti Lietuvos Tarybos salę Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir partnerių organizuojamam susitikimui su svečiais iš užsienio šalių 2019 m. liepos 13 d. nuo 12 iki 14 val.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

15. SVARSTYTA. Dėl Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginių.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė, R. Baškienė, I. Šiaulienė, I. Degutienė, J. Liesys.

NUTARTA. Pavesti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio, Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos 100-mečio minėjimo darbo grupei, sudarytai Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2019 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. SV-S-1255 „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio, Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos 100-mečio minėjimo darbo grupės sudarymo“, surinkti informaciją iš jos narių apie planuojamus Baltijos kelio 30-mečio minėjimo renginius ir jiems įgyvendinti iš Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų skirtas lėšas ir apie rezultatus informuoti Seimo valdybą.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

16. SVARSTYTA. Dėl Etninės kultūros globos tarybos rašto.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė, R. Baškienė, J. Liesys.

NUTARTA. Perduoti Etninės kultūros globos tarybos raštą Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio, Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos 100-mečio minėjimo darbo grupei, sudarytai 2019 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-1255 „Dėl Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio, Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos 100-mečio minėjimo darbo grupės sudarymo“.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

17. SVARSTYTA. Dėl Seimo narių rašto.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė, I. Degutienė, R. Žemaitaitis.

Susipažinta su pateikta informacija.

18. SVARSTYTA. Dėl Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos darbo grupės tyrimo ataskaitos.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė.

NUTARTA. Perduoti Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos darbo grupės „Dėl Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos rašto“ tyrimo ataskaitą Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarui Zigmui Vaišvilai.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

19. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos išvados.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė.Susipažinta su pateikta informacija.

20. SVARSTYTA. Dėl Seimo frakcijų referentų pareigybių skaičiaus.

Kalbėjo: V. Pranckietis, D. Raudonienė, I. Degutienė, R. Žemaitaitis, R. Baškienė, I. Šiaulienė, G. Kirkilas.

NUTARTA. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1319).

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

21. SVARSTYTA. Dėl Seimo valdybos 2019 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. SV-S-1052 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 metų lėšų komandiruočių išlaidoms“ pakeitimo.

Kalbėjo: V. Pranckietis, I. Degutienė, D. Raudonienė, S. Žiūkaitė, R. Baškienė, G. Kirkilas, R. Žemaitaitis, J. Liesys, I. Šiaulienė.

NUTARTA:

1. Priimti sprendimą (Nr. SV-S-1320).

2. Informuoti Seimo narį Valerijų Simuliką, kad į jo 2019 m. birželio 25 d. raštą „Dėl Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje komandiruotėms skirtų lėšų padidinimo“ atsižvelgta.

3. Informuoti Seimo Europos reikalų komitetą, kad Seimo Europos reikalų komiteto prašymas papildomai skirti 20 000 eurų lėšų Seimo Europos reikalų komiteto komandiruotėms bus svarstomas ateityje, atsižvelgiant į Seimo komitetų dalyvavimui pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentiniuose ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose skirtų lėšų panaudojimą ir jų likutį bei esant papildomų lėšų poreikiui.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

22. SVARSTYTA. Dėl valstybės biudžeto asignavimų Seimo kanceliarijai.

Kalbėjo: V. Pranckietis, I. Degutienė, D. Raudonienė, S. Žiūkaitė, R. Baškienė, G. Kirkilas, R. Žemaitaitis, J. Liesys, I. Šiaulienė.

NUTARTA. Pakviesti Lietuvos Respublikos finansų ministrą į Seimo valdybos posėdį svarstant valstybės biudžeto asignavimų Seimo kanceliarijai poreikį.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis

Protokolą rašė Laura Ulevičė

Keli susiję:

Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija balsavo dėl darbo grupės išvadų apie KGB agentus ir jų skelbėjus  

Komisijos pirmininkas A. Gumuliauskas atskleidė stipriai užsitęsusio proceso priežastis  

Užsitęsęs tyrimas dėl KGB agentų paviešinimo: apdergė per akimirką, o taškai dėliojasi ilgus mėnesius

Paskelbta: prieš Lietuvą veikė garsiausi Lietuvos menininkai – Donatas Banionis ir Saulius Sondeckis

Atskleista: KGB sąrašas paskelbtas tam, kad nejaustų žmonės nostalgijos buvusiam sovietiniam gyvenimui   

Komentuodama KGB'istų veiklą Lietuvoje, konservatorė pacitavo Joną Paulių II-ąjį

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
10. V. Ladass
(2019-07-15 21:32:11)
(188.69.214.138) Parašė:

Perskaičiau, radau, kad Taraską išleido atostogų9. Nelaime
(2019-07-15 20:45:22)
(107.77.173.6) Parašė:

Visu saliu KGB trockistai vienykites i vagiu izdaviku,grobiku meslyna!Jau netoli!8. šernius
(2019-07-15 20:44:32)
(213.61.215.54) Parašė:

Man labai įdomu ar "nepriklausoma" spauda taip pat žaibiškai išplatintų informaciją, jeigu kažkas kažkur paskelbtų, kad nekurie kiti "garbūs" LT asmenys buvo KGB agentai. Kažkodėl man atrodo, kad čia ką galima platinti apie vienus, apie kitus jokiu būdu - ne. Čia kaip Bakelio britiški "žygdarbiai" niekur plačiai neprasisunkė.7. KGBistas kgbistą
(2019-07-15 17:38:39)
(94.232.229.7) Parašė:

atpažino ir KGBistu pavadino.6. U-2
(2019-07-15 15:06:08)
(89.116.124.39) Parašė:

Pasisemti pilnus snukius mešlo ir ka nors apvemti Anušauskui ir Burauskaitei lengva ir paprasta. O kas del atsiprašinejimo, tai landzbergines kiaules ne tam sutvertos...5. jeronimas
(2019-07-15 14:00:20)
(109.76.100.37) Parašė:

pagal tos komisijos darba,labai panasu,jog didelis skaicius komisijos clienu priklauso tai sebru gaujai,kuri 75 metams,tu paciu sebru ir uzslaptinta.Tai kokiu rezultatu po tyrymo sulaukeme,visiskai atitinka tiek dergenciu nusipelniusius Lietuvos zmones,tiek komisijos veikla,tu ypatingoje paslaptyje veikianciu net valstybes vardu ziurkiu statusa.kai apie nederama elgesi kalba tokie anusauskai,razmos,landsbergiai,tiesiog norisi apspjauti tuos "deramai " besielgencius "seimos" "pavyzdzius".pameti zmona ir vaikus,pradedi tratinti i anukes tinkancia nesubrendele,ir vaizduoji "deramai" besielgentis??? O as manau,kad seimas ne viesnamis,ir ne kuiliu tvartas,kad ten tokie rujotu,ir dar kitiems is savo praktikos patarimus dalintu.4. papildant Algirda
(2019-07-15 11:44:24)
(84.212.222.70) Parašė:

1982m.-1987m.istorija VVU studijavo ir buvusi genocido centro vade Dalia K. dar studiju laikais studentai snibzdejosi, kad ana yra spec.tarnybu darbinyke... Tik va niekada kursiokas Anusauskas sito fakto nenagrinejo. :) kazi kodel?3. žopa
(2019-07-15 11:10:20)
(82.135.226.79) Parašė:

Mėšlidėse veisiasi tik šūdmusės.Ir dar dzikai, zvejams žuvims gaudyti.Seimas čia nei prie ko.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
„Delfi.lt“ redaktorei šmeižto byloje talkina valstybė – už mokesčių mokėtojų pinigus
20 Visa tai atskleidžia netyčia ne tuo adresu išsiųstas laiškas.
Šveicarų istorikas atskleidžia barbariškus JAV ir teroristinės organizacijos CŽV metodus
15 Šiuo metu JAV nuteikinėja Rusiją ir Vokietiją vieną prieš kitą.
Valstybės lyderis Gitanas Nausėda: saugumas ir toliau kainuos – tą turime suprasti ir įsisąmoninti visi
36 Privalome likti uoliais ir nepavargstančiais stipraus transatlantinio ryšio ir jo nepakeičiamumo advokatais