2020 m. sausio 17 d.

 

Kad "Drąsos kelias" nevirstų skausmingu klystkeliu

188
Paskelbta: 2012-09-21 09:44 Autorius: ekspertai.eu

Neabejotina, kad didžiausią žalą bendram tikslui – sėkmingai dalyvauti rinkimuose ir pakeisti klaninę sistemą, kuri lėmė kritinius demokratijos, viešojo intereso ir teisingumo principų pažeidimus visose Lietuvos gyvenimo srityse - padarė nesisteminių jėgų susiskaldymas. Visas jas vienija tas pats siekis – sugrąžinti Tautai Konstitucijoje įtvirtintas demokratijos vertybes ir jų pagrindu kurti teisingą, demokratiškai ir skaidriai valdomą valstybę. Tai galėjo ir turėjo tapti pakankamu pagrindu, kad būtų susitelkta bendram rinkimų projektui.

Deja, ši viltis buvo nuosekliai laidojama pačių nesisteminių jėgų rankomis. Iš esmės giminingos jėgos - “Drąsos kelias”, “Už Lietuvą Lietuvoje” ir “Lietuvos sąrašas” - ne tik nesuderino veiksmų rinkimuose, bet ir įsitraukė į tarpusavio konkurenciją, kartais net aktyviai kenkdamos pačios sau ir viena kitai. Ne kenkimas “iš šalies”, bet ambicijos, bet kuria kaina siekiant lyderystės, dažnai liguistas nepasitikėjimas ir politinės patirties stoka - akivaizdžiausios šios apgailėtinos nesėkmės priežastys. “Drąsos keliui” čia neabejotinai priklauso didžiausi "nuopelnai".

Žinoma, klaidų, dėl kurių nepavyko sukurti bendro antisisteminių jėgų fronto, padarė visi.

Kritiškai galima vertinti “Lietuvos sąrašo” pavadinimo patentavimą ir “Lietuvos sąrašo”, kaip politinės partijos, steigimą, kuris tapo staigmena visoms likusioms jėgoms ir sukėlė sumaištį. Šių veiksmų rezultatas – žlugdanti įtarumo atmosfera. Kodėl tokie patyrę politikai, kaip Darius Kuolys ir Naglis Puteikis, pasirinko tokį kelią, iki šiol nėra pakankamai įtaigiai paaiškinta.

Tačiau vėliau eskaluoti ir gilinti skilimą ėmėsi būtent “Drąsos kelias”, vieną po kito viešumoje darydamas absurdiškus veiksmus, naudingus tik tiems, kurie siekia naujųjų jėgų pralaimėjimo.

Pirmu negeru ženklu tapo renginys, liepos 29 dieną Valdo Vasiliausko organizuotas Litexpo parodų rūmuose. Nors partijos nariai, rėmėjai ir kandidatai buvo kviesti į darbinį susitikimą, kur turėjo būti apsitarta ir pasidalinta darbais, nieko panašaus neįvyko. Sukvietus žurnalistus, perskaitytas lyg paskubomis prof. Povilo Gylio parengtas eskizas, pavadintas partijos programa, ir pristatytas pirmasis rinkimų sąrašo dešimtukas. Nei ši “programa”, nei dešimtukas nebuvo derinti su pačia Neringa Venckiene bei patvirtinti partijos koordinacinės tarybos ir didžiajai daugumai dalyvių tapo visiška staigmena. Jokių diskusijų nevyko, nes renginys staiga nutrauktas, skubant kuo greičiau duoti interviu žurnalistams. Iš visos Lietuvos suvažiavę žmonės skirstėsi su jausmu, kad buvo sukviesti it į kokį sovietmečio plenumą - paploti “iš viršaus” nuleistiems sprendimams.

Netrukus, liepos 31 dieną, “Drąsos kelias” ne tik atsiribojo nuo “Lietuvos sąrašo”, bet ir metė D. Kuoliui įtarimus korupcija, aklai atkartodamas į viešumą liberalcentristų išmestą melą, palaikomą naująsias jėgas diskredituoti siekiančios žiniasklaidos ir priskirtiną juodųjų technologijų sričiai.

Mes sakome – rimčiausias reformas reikia pradėti nuo savęs, todėl negalime jungtis su D. Kuoliu, bent jau tol, kol nebus ištirti ir išsklaidyti įtarimai dėl 4 mln. Lt, kuriuos susižėrė jo vadovaujamas Pilietinės visuomenės institutas“, – rašoma partijos pranešime, išplatintame žiniasklaidai. Kas paskatino “Drąsos kelio” lyderius viešai pilstyti purvą, paskleistą su VSD veikėjais susijusių liberalcentristų, nuspėti nesunku.

Rugpjūčio 31 dieną “Drąsos kelias” kaip “neetišką” pasmerkė paramą, kurią „Lietuvos sąrašas“ pareiškė kai kuriems jų keliamiems kandidatams.

Drąsos kelias“ politinės partijos Koordinacinė taryba pareiškia, kad šiomis dienomis kai kurių politinių darinių pareikštas atskirų mūsų politinio sąrašo narių rėmimas nėra suderintas su partijos koordinacine taryba bei partijos vadovybe. Tai vertintina kaip neetiškas kitų asmenų kišimasis į mūsų partijos politinį veikimą”, – rašoma žiniasklaidai paskelbtame pranešime.

Kaip žinia, paramą “Lietuvos sąrašas” pareiškė vienmandatėse apygardose kandidatuojantiems Tomui Viluckui, Aurelijai Stancikienei, Donatui Stakišaičiui, Irenai Vasinauskaitei, Algirdui Patackui, Erikai Drungytei, Juozui Valiušaičiui, Sigitui Martinavičiui ir kitiems. Regis, reikėtų tik džiaugtis, kad prieš rinkimus stiprinama šių “Drąsos kelio” kandidatų pozicija. Kodėl partijos lyderiai ne tik liko tuo nepatenkinti, bet ir savo pareiškimu įstūmė bendrapartiečius į dviprasmišką padėtį, yra visiškai nesuprantama.

Dar viena kvailystė, galinti turėti pražūtingų pasekmių - “Drąsos kelio” konkurencija su koalicija “Už Lietuvą Lietuvoje”. Ne vienoje vienmandatėje apygardoje šių jėgų kandidatai bus priversti varžytis tarpusavyje, nors yra bendraminčiai pagal daugelį esminių nuostatų. Būtent dėl šio absurdo vienas “Drąsos kelio” ir ekspertai.eu narys atsiėmė savo kandidatūrą Senamiesčio rinkimų apygardoje, pareikšdamas paramą joje kandidatuojančiam Gintarui Songailai ir viešai pakviesdamas, kol dar yra laiko, taisyti kitas panašias klaidas. Deja, šis kvietimas iš esmės liko neišgirstas, tad dvi giminingos jėgos, užuot viena kitai padėjusios, per rinkimus susidurs kaktomuša, taip didindamos biudžetinių partijų šansus.

Atsakomybė dėl šių veiksmų, kuriais aktyviai kenkiama ir sau, ir kitoms antisisteminėms jėgoms, tenka ne kokiems nors išorės priešams, bet pirmiausia paties “Drąsos kelio” strategams. Kategoriški pareiškimai, užkertantys galimybes bendradarbiauti su “Lietuvos sąrašu”, su eiliniais partijos nariais nebuvo aptariami ir daugeliui tapo nemaloniu netikėtumu. Tačiau drąsos šias klaidas pripažinti ir taisyti pritrūko, o priešus netrukus imtasi gaminti iš tų partijos narių, kurie atvirai - bet ne viešumoje (!) - ragino atsisakyti destruktyvios taktikos.

Rugsėjo 8 dieną ”Drąsos kelio” rinkimų štabo vadovas Valdas Vasiliauskas interviu balsas.lt žurnalistui Tomui Čyvui išaiškino, jog antisisteminėse partijose esama infiltruotų agentų - “senųjų jėgų, galbūt ir spectarnybų atstovų”, kurie sutrukdė naujosioms jėgoms susivienyti ir tęsia destrukciją, primesdami “visiškai nereikalingas diskusijas”. Kas yra tie niekšai, užsiimantys kenkėjiška veikla pačioje “Drąsos kelio” partijoje, V. Vasiliauskas neįvardijo nei duodamas šį interviu žurnalistui, nei vėliau.

Akivaizdu, kad toks pareiškimas, išmestas į viešumą prieš rinkimus, ne tik skatina įtarumą partijos viduje, bet ir duoda neigiamą ženklą rinkėjams, o ypač neapsisprendusiai jų daliai. Būtent toks metodas – skleisti gandus, neįvardijant konkrečių faktų – yra viena iš juodųjų technologijų, kurios “senųjų jėgų, galbūt ir spectarnybų atstovų” yra sėkmingai naudojamos siekiant diskredituoti priešininkus. Paradoksalu, kad V. Vasiliauskas tokį ginklą nukreipė būtent į tą partiją, kurios rinkimų kampanijai vadovauja.

Jokios partijos rinkimų štabo vadovas neleistų sau ir tokio dalyko, kaip V. Vasiliausko pareiškimas rugsėjo 14 dieną ELTOJE organizuotoje “Drąsos kelio” spaudos konferencijoje, kai jis viešai sumenkino kelis partijos kandidatus. Žurnalistė paklausė apie Rolando Boravskio ir Ryčio Saladžio pasitraukimą iš partijos: “Jie yra jūsų partijos sąraše daugiamandatėje apygardoje, bet pasitaukė iš partijos. Kas atsitiko, koks konfliktas įvyko, dėl kokių nesutarimų jie traukiasi?”

Partijos lyderiai pastebimai pasimetė, nesugebėdami nieko rišlaus atsakyti į klausimą, kurio buvo galima tikėtis. Gintaras Aleknonis mėgino aiškinti, kad minėti “Drąsos kelio” nariai pasitraukė tik iš partijos koordinacinės tarybos (nors R. Saladžius niekada nebuvo koordinacinės tarybos narys). Bet šią nejaukią sceną vainikavo partijos rinkimų štabo vadovas Valdas Vasiliauskas, ryžtingai pareiškęs: “Mūsų rinkiminėje kovoje jūsų pasakytos pavardės nevaidina jokio vaidmens".

Toks pačios partijos keliamų kandidatų apibūdinimas - tik dar viena šios į žlugimą valdingai vairuojamos rinkimų kampanijos apraiška.

Šarūnas Puidokas, aktorius, ekspertai.eu visuomeninių ir politinių procesų skyriaus vadovas:

Rugsėjo 14 dienos DK rinkimų štabo vadovo pareiškimas apie savo partiją yra beprecedentis. Žmogus, vadovaujantis rinkimų kampanijai, bent viešai turėtų sakyti, kad kiekvienas kandidatas, kurį partija siūlo rinkėjams, yra svarbus. O jei partija siūlo tokius, kurie "nevaidina jokio vaidmens", kyla klausimas, kodėl ji kvaršina galvą piliečiams kažkokiais nevertingais produktais? Kodėl rinkėjai turėtų balsuoti už asmenis, kurie nieko nereiškia pačiai partijai?

Antra vertus, gal yra ir daugiau kandidatų, kurie "nevaidina" jokių vaidmenų? Tada būtų sąžininga pateikti visą tokių atliekų sąrašą, kad žmonės žinotų, jog čia partija tik šiaip pažaidė ir rimtai į šias kandidatūras reaguoti neverta. Toks V. Vasiliausko pareiškimas ne tik verčia nejaukiai jaustis partijos narius, bet ir dar labiau menkina šios jaunos politinės jėgos autoritetą viešumoje.

Šis epizodas visiškai atitinka jau seniau išryškėjusį V. Vasiliausko vadovavimo partijos rinkimų kampanijai stilių: tai neįkainojamos paslaugos valdančiosios sistemos atstovams, kuriems net nereikia vargintis kritikuojant “Drąsos kelią”, nes jis pakankamai gerai ir sparčiai skandina pats save.

Išeitį matau tik vieną: iš "Drąsos kelio" rinkiminio sąrašo nedelsiant, be ceremonijų ir su dideliu triukšmu turi būti pašalintas V. Vasiliauskas ir jo co, tokiu būdu ryžtingai atsikratant spec. tarnybų ir ekskomunistų raugo, kas būtų labai didelė teigiama reklama "Drąsos keliui".

"Drąsos kelias", "Už Lietuvą Lietuvoje" bei "Lietuvos sąrašas" turi tuojau pat sėsti už vieno derybų stalo ir susitarti bent dėl vienmandačių apygardų, kad kiekvienoje iš jų kandidatuotų tik po vieną šių politinių jėgų atstovą. Bent dabar šių partijų lyderiai turėtų deklaruoti bendrą tikslą ir pasiryžimą veikti kartu, kad į Lietuvos gyvenimą būtų sugrąžintos Konstitucijos vertybės, atkurtas pasitikėjimas teisine sistema ir piliečiai atgautų teisę dalyvauti valdant savo valstybę.

Jei tai nebus padaryta, rinkėjų, kurie siejo ir vis dar sieja su naujosiomis jėgomis dideles viltis, lauks kur kas skaudesnis nusivylimas, negu galima įsivaizduoti. O iš paties "Drąsos kelio" liks tik "skausmingas klystkelis", kuris nevaidins jokio didesnio vaidmens politinėje arenoje. Ir apie tai reikia kalbėti garsiai ir dabar. Žmonės turi žinoti, kas gali nutikti.

Tačiau norėčiau pabrėžti - padėtį vis dar galima pataisyti.

P. S. O  čia sąrašas tų, kurie, kaip galima suprasti, "nevaidina jokio vaidmens". Labai keista, kad ir V. Vasiliausko artimas kolega, patyręs saugumietis Linas Petronis rinkiminėje kovoje priskirtas prie nieko nereiškiančių asmenų.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu
 
Komentarai

 
188. URL
(2012-12-05 09:27:48)
(178.33.173.186) Parašė:

... [Trackback]... [...] There you will find 57920 more Infos: ekspertai.eu/kad-drasos-kelias-nevirstu-skausmingu-klystkeliu/ [...]...187. news
(2012-10-30 06:11:38)
(108.234.184.77) Parašė:

Great job on this one. Always support. Salute.186. likimas
(2012-09-27 13:17:35)
(84.15.181.136) Parašė:

DK tikrai nepadarys stebuklu, spalio 15 d neatsikelsime is ryto jau turtingais ir laimingais, bet po zingsneli, maza maza zingsneli, turint tiksla TEISINGUMAS IR SAZINE, galime labai daug padaryti Lietuvai. Jau vien tai, kad su gerb. Venskiene bandoma susidoroti, rodo tai, kad visam sitam korumpuotam klanui kyla didziule gresme, ar DK sugebes ta iveikti? negalime 100 proc garantuoti, bet stengtis tikrai verta.... juk nors 40 proc pazabojus korupcijos ir su tuo susijusiu nesaziningu sprendimu, 40 proc geroves tenka Lietuvai... be to tai ka turime siandien, niekaip netelpa galvoje, kaip jie dar turi sazines ziureti mums i akis ir prasyti, kad juos rinktumeme... juk cia tas pats kas vagis apvoges tavo nama, siulytusi ji saugoti...185. Vytautas
(2012-09-25 12:35:16)
(89.117.131.115) Parašė:

Ziniasklaidos purvu drabstymas ,tai nieko naujo ,bet balsuoti uz tuos pacius butu absurdiska,reikia nutraukti ta korupcijos grandine ,inesant nauju jegu.Uzteks klausytis pasaku,tegul jas seka savo anukams,as uz DK.184. Pons Kindziuli,primenu,
(2012-09-24 19:39:07)
(212.52.46.20) Parašė:

šiandien buvo teisiamas VU dėstytojas D.Kuolys už Tarpt.vaikų gynimo dienos paminėjimą prie VSD.Taip pat vyko KTU docentės L.Šulcienės teismas.Jų kaltinimo pagrindas - protestas prieš Gegužės 17d.mūsų Valstybės savivalę.Teismo sprendimas bus priimtas spalio 5d. Ar sutiktumėt būt inteligentų vietoj,besiaukojančių dėl žmonių teisių, ar juos dar niekinsit?Ar išdrįstumėt kovot neteisinėj Valstybėj už žmogaus teises,su pilna galimybe būt pasodintam ir kad su jumis galimai susidoros?Tai kaip?183. Algimantas L.
(2012-09-24 19:37:05)
(86.100.220.236) Parašė:

Nepamenu nei vienos rinkimų kompanijos, kad tokios jungtinės pajėgos būtų mestos sumenkinti, diskredituoti jauną, vos prieš pusmetį atsiradusią partiją. Sudygo žiniasklaidoje užsėtos šmeižto piktžolės visos vienu metu, matyt, gerai įtreštos ir genetiškai modifikuotos taip, kad ilgą laiką atrodytų, kaip vaistingi, netgi gydantys augalai, o jų žydėjimas ir užnuodytų sėklų barstymas, prasidėtų prieš pat rinkimus, kad rinkėjai prisivalgytų jų produkuojamų kvaišalų ir nebesusigaudytų, pasimestų ir vėl balsuostų už savo skriaudėjus, tuos žiniasklaidos piktžolių agronomus. Bet ko bijo tie piktžolių agronomai? Taip „kūribingai“ dvidešimt metų kurta ir valdyta Lietuva stovi kaip kolosas, tikras ekonomikos klestėjimo etalonas, pasak vieno į akis(kamerą) nežiūrinčio, matyt labai sąžiningo, švedų bankininko. Kas Lietuvoje gyvena, kalba kiek kitaip: kad Lietuva išvogta, praskolinta, kad nėra darbo net aukštąjį išsilavinimą turinčiam jaunimui, kad ketvirtadalis tautos išvaryta duoneliauti į užsienius, kad Lietuvą valdo iškrypėlių ir nusikaltėlių klanai, kad valdžia stato naują Fokušimą vien tam, kad vėl apvogti Lietuvą. Nepaneigsi, kad Lietuvos valdžia įnešė daug ko tiesiog revoliucingo valstybės valdyme. Gaila, kad ne visi jos atradimai buvo pristatyti Harvarde teikiamai Šniobelio premijai gauti. Vaikų gaudymas apnuodytomis kaldromis su varovais- pulku vidaus reikalų kariuomenės, neva ginant vaiko teises, galėtų pretenduoti ne tik į Šniobelio, bet ir tikro-planetarinio idiotizmo (o gal nusikaltimo?) premijas. Vis tik ir piktžolių agronomijos mokslas ne visagalis. Dvidešimt metų net ir nuolat kvailinami rinkėjai jau pastebėjo, kad seimo drugelių meilės šokiai trunka labai trumpai ir tie margaspalviai drugiai, vos tik patekę į seimą, numeta savo margaspalvius sparnelius ir virsta plėšriais, besočiais vikšrais, ryjančiais valstybės turtą. Ėjimas į Tėvynę, per piktžolių ir parazitinių vikšrų apsėstą lauką -sunkus ir reikalaujantis DRĄSOS KELIAS, bet eiti būtina,nes, kaip Dievo sūnaus pasakyta „tik einantis nueina kelią“.182. Pons Kindziuli,
(2012-09-24 17:02:37)
(212.52.46.20) Parašė:

džiaukimės,kad dar turim pilietiškų inteligentų,be jų ir Tamysta neturėtum kur pasireikšti(gi žinai,kad žiniasklaida Tėvynės mūs okupuota priešų korumpuotujų),ir mūs Tėvynainiški interesai būtų visai susiaurėję,na maždaug iki A.Čiapliko siauražūriškumo,ar dar siauriau...O mūs inteligentai,ačiū Dievui,žvelgia plačiau ir giliau,nei tik iki įvykių Garliavoje.Manau,įžvelgiame visi,kiek prisikaupę skaudulių mūs Tėvynainiškų yra,ne tik mergaitės skaudulys.Ir skauda mums visiems,ir dėl daug ko...Tai ir netylėkim,kalbėkim,kovokim(kovoti reik ir mums,inteligentai vieni ilgai neatlaikys teismų spaudimo už mus visus), tik gerbkim viens kitą,palaikykim(bent jau nešaudykim į saviškius),nebūkim siauražiūriai...181. andrius
(2012-09-24 16:15:31)
(87.247.108.85) Parašė:

Visiškai pritariu Izabelei 171Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras