2020 m. birželio 4 d.

 

Irštvoje siautėja čekistai

14
Paskelbta: 2019-09-30 07:28 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com

Dėl sąvokų. Antikonstitucinės sudėties LR Seimas yra irštva. Negalima įstaigos vadinti taip, kaip LR Konstitucijoje nurodyta, nes toji įstaiga neatitinka Konstitucijos reikalavimų būti išrinkta pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Todėl Seimą vadinti Seimu, kaip pagal Konstituciją suformuotą įstaigą negalima, nes pavadinimas vienas, o turinys yra kitas. Tokia yra čekistinė apgaulė. Kalbu vieną, darau kitą, o galvoju trečią. Klasikinis bolševikų požymis. Niekur jie dar neprapuolė, koncentruojasi irštvoje, nes ten šilta ir malonu būti prie Lietuvos biudžeto ir naikinti kūną, prie kurio yra prisisiurbę.

Kaip pavyzdį paimkime obuolį, kurį tarkim tėvas nupirko vaikui. Tėvas rodo vaikui obuolį, o tas taip ištroškęs ir jau svajoja, kad valgys. O pasirodo, kad obuolys plastmasinis ir dar su švino priemaišomis, tik į lentyną padėti, kad atėję galvotų, kad šeimoje vaikams nuperkama obuolių ir turtingai gyvenama.  

Taip lygiai ir su tuo Seimu. Lietuvos piliečiai galvoja, kad tai Seimas pagal konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę išrinktas, o pasirodo realiai antikonstitucinė irštva, grynai čekistiniu metodu pagal nelygią ir netiesioginę čekistinę teisę „išrinktas“.

Na lygiai taip pat, kaip Maskovijoje, tik kremlinių čekistų aprobuoti kandidatai gali dalyvauti rinkimuose, ką ir įrodė paskutiniai Maskvos dūmos rinkimai. Tai ir Lietuvoje kandidatų į Seimą aprobacija yra daroma per antikonstitucinius sąrašus iš kurių asmenys yra paskiriami dalyvauti ir vienmandačiuose rinkimuose. Susirietęs netarnausi, į sąrašą nepateksi. „Karjerai“ galas. Na taip kaip atsitiko neseniai su sąrašiniu TS-LKD partijos nariu Rimantu Jonu Dagiu. Šeštoje kadencijoje pamanė, kad gali turėti savo nuomonę ir buvo „išgrūstas“ iš TS-LKD.  

Tai proga pasižiūrėkime kas toji TS-LKD yra? Pagal Seimo narių sąrašą [4] matome, kad Seime iš šios partijos yra 11 vienmandatininkų ir 17 sąrašinių. Atrodytų, kad oi joj joj, yra ir vienmandatininkų??? Iš tikro visi sąrašiniai, nes pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą sąrašiniai gali bolotiruotis į Seimą du kartus per tuos pačius rinkimus, todėl visame Seime iš esmės yra beveik visi sąrašiniai ir tik 5 save išsikėlę vienmandatininkai. Įvykdyta gryniausia čekistinė afera tikslu užgrobti valdžią.

Taigi Seime yra sąrašinių antikonstitucininkų dauguma, todėl jie dantimis, ragais ir nagais laikysis įsikibę į antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kurį 1992-07-09 priėmė signatarai su V.Landsbergio parašu.

Tai proga pasiskaitykime Gabrieliaus Landsbergio mintis. Gabrieliaus Landsbergio teigimu [13]: „…kyla abejonių, ar su šia Seimo kadencija prezidentas Gitanas Nausėda pasieks užsibrėžtą gerovės valstybės viziją.“

Na tikrai nekyla abejonių, kad gerovės valstybės pasiekti tikrai negalima esant sugriautiems Lietuvos valstybės teisiniams demokratiniams pagrindams, kai Lietuvos valdžia yra antikonstitucinė, neteisėta, nelegitimi.  Taip Lietuvos valstybė yra hibridinių stribų užgrobta. Iš kitos pusės gerovės valstybės idėja, vizija yra transformuota komunistinės valstybės vizija: iš kiekvieno pagal sugebėjimus kiekvienam pagal poreikius. Tai komunizmas jau dabar yra valdžiai. Nors ir „nesugeba“ suprasti, kad rinkimuose į Seimą turi būti „vienas rinkėjas – vienas balsas“, tačiau naudojasi visomis valstybės gėrybėmis. Pabalsavo Seime ir turi kiek nori didelį išlaikymą savo gaujoms-partijoms. Kitaip tariant vagys pagal įstatymą.

Ar gerovės valstybė gali būti sukurta tų, kurie net 88 kartus paklausti „Ar dar gyva Deimantė?“ vis dar nieko negirdi ir negali atsakyti. Ar tikrai prezidentas Gitanas Nausėda irgi yra absoliučiai kurčias mažos mergaitės skausmui, kai ją banditai grobė į nelaisvę sunaikinimui? Ar tai tokią gerovės valstybę nori kurti G.Nausėda būdamas kurčias ir aklas ir net nesugebantis išeiti pasikalbėti su žmonėmis, LR piliečiais? O juk deklaravo, kad bus atviras? Tai kol kas eina ponios Dalios Grybauskaitės pėdomis.

Čekistai nepajėgė sustabdyti laivės troškimo, tai paskelbė Nepriklausomybės aktą, o valdžią  užgrobė per nelygius, netiesioginius antikonstitucinius „rinkimus“. Tiksliai pagal kgbisitnį metodą: ko negali sustabdyti, tą reikia užvaldyti.

Tenka eilinį kartą priminti PRIVALOMĄ Seimui  LR Konstitucinio Teismo išaiškinimą apie lygios rinkimų teisės konstitucinį turinį, 2.3 punktas [1, 2, 3, 4]:

„2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“

Kartu tenka priminti, kad apatinę šio LR KT išaiškinimo dalį LR Seimas įgyvendino per mėnesį nuo 2015-10-20, o pirmos dalies niekaip ir niekada. Tai kaip Seimas, jo nariai skaito išaiškinimą? Gal tik nuo jo vidurio? Tai koks tas irštvos veikėjų protas? O proto jie turi pakankamai, kad išlaikyti neteisėtai užgrobtą valdžią per nelygius ir netiesioginius „rinkimus“. O po to juokiasi ir tyčiojasi iš tų balsuotojų sakydami, kad kokius norėjote, tokius ir išsirinkote. Tie kurie tai supranta į „rinkimus“ neina.

Štai, kad ir LTSR-LR AT pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis aiškiai supranta elementarią tiesą [12], kad „nieko nedarymas tai irgi darymas“. Perfrazuojant tą pačią mintį turime: Atsakymo nedavimas yra taip pat atsakymas. Taigi daugybę kartų yra kreiptasi į Seimą, Vyriausybę, Prezidentūrą tam, kad būtų atkurti Lietuvos valstybės teisiniai demokratiniai pagrindai, kad rinkimai į LR Seimą vyktų pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę ne kaip kitaip, o taip, kaip LR Konstitucinis Teismas išaiškino (žiūrėti aukščiau). Tačiau tiek prof. V.Landsbergis, tiek signatarai, tiek visi 7 Seimai, tiek visi prezidentai, tiek visos vyriausybės demonstruoja VISIŠKĄ TYLĄ, jokio realaus atsakymo, kuris ir yra atsakymas.

Visos paminėtos institucijos kaip paskutiniai įsiutę čekistai, kaip kokie gyvulių ūkio čekistiniai šunys „nesugebėdami“ suprasti LR KT išaiškinimo, savo tylėjimu kaunasi prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus ir yra valdžioje neteisėtai, nelegitimiai. Visgi tenka pastebėti gal jau tikrai ne kartą ir ne du, kad visgi apatinę LR KT aukščiau paminėto išaiškinimo dalį įvykdė per mėnesį, o pirmos sakinio dalies kol kas niekada. Vadinasi žino, kas yra pirmoje LR KT išaiškinamojo sakinio dalyje, o gal ir antiek akli?

Kaip visai neseniai matėme LR Prezidento rinkimuose siekiant padidinti rinkėjų aktyvumą buvo kartu prijungti ir du niekam nereikalingi referendumai ir išleista nemažai pinigėliu. Neseniai rugsėjo 8-os ir 22-os dienų viemandačiuose rinkimuose rinkėjų aktyvumas tarp 17 ir 25 procentų. Gali ateiti į rinkimus kiek nori mažai, rinkimai bus laikomi įvykusiais, praktiškai panaikinti kvorumai. Tik daugiamandatėjė privalu, kad ateitų daugiau nei 25 procentai, kad rinkimai būtų laikomi įvykusiais.

Todėl yra didelis susirūpinimas  rinkėjų aktyvumo padidinimu. Tačiau tai daroma ne taip, kad padaryti Seimo rinkimus legitimiais pagal Konstitucijoje įtvirtinta lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, tačiau kuriant įvairias machinacijas [5 - 11].

Viena iš machinacijų yra ta, kad Seimas leido užsienio lietuviams kurti atskirą rinkimų apygardą [5]. Užsienio lietuviai, kitaip tariant, tie, kurie yra LR piliečiai, turi vienodas rinkimų teises, kaip ir Lietuvoje gyvenantys piliečiai. O Lietuvoje gyvenantys piliečiai turi teisę balsuoti tiek už antikonstitucinius sąrašus, tiek už vienmandatininkus ar net už abu kartu. Taigi užsienyje gyvenantys LR piliečiai netenka teisės balsuoti už antikonstitucinius sąrašus. Nėra jokios lygybės. Todėl toks siūlymas yra neteisėtas. Todėl pataisos iniciatoriai Ramūnas Karbauskis ir Agnė Širinskienė, kaip teisininkė, yra nei į tvorą, nei į mietą. Tačiau Seimo narys Antanas Vinkus taip mano „Antanas Vinkus tikino, kad atsiradus atskirai apygardai būtų užtikrintos lygios teisės tiek užsienyje gyvenančiųjų rinkėjų, tiek Lietuvoje balsuojančių“ [5]. Žmogus supratimo apie loginį mąstymą dar vis neturi.

Labai įdomi yra konstitucinio aferisto profesoriaus Vytauto Sinkevičiaus nuomonė [5]:
„Konstitucija numato, kad Lietuvoje yra 71 vienmandatė rinkimų apygarda. Norint sukurti apygardą pasaulio lietuviams, tektų aukoti vieną iš esamų arba sukurti naują, kartu inicijuojant Konstitucijos pataisas.“

Tai gal buvusiam LR KT teisėjui, MRU profesoriui Vytautui Sinkevičiui reiktų pasižiūrėti, kad ir į LR Konstitucijos 55 straipsnį ir ten surasti ką nors apie 71 vienmandatę rinkimų apygardą, o ne taukšti niekus. Nėra LR Konstitucijoje tokios nesąmonės apie 71 vienmandatę rinkimų apygardą, o yra taip parašyta:

„55 straipsnis.
Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.
Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.
Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“

Klausyti tokio prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanoto teisininko konsultacijų yra gryna Lietuvos nelaimė. Prof. Vytauto Sinkevičiaus aferizmas pasireiškia konsultuojant ir dviejų pilietybių klausimais [14].

Kadangi Vygaudas Ušackas ir Marius Gudynas [6] nėra LR Seimo nariai, tai jų teise nepagrįstos nuomonės nė neverta pradėti kritikuoti. Nejaugi ir šiems LR piliečiams LR Konstitucija negalioja?

Su Gabrieliaus Landsbergio nuomone [7] gal ir būtų galima diskutuoti „Mažas rinkėjų aktyvumas per rinkimus į tris laisvas vietas Seime parodė, kad būtina keisti jų tvarką, sako konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis.“

Taip tikrai, kad būtina keisti „rinkimų“ tvarką ir padaryti taip, kad Seimo rinkimai, savivaldybių rinkimai atitiktų LR Konstituciją, kuri yra privaloma. Antikonstituciniai balsavimai negali būti vadinami rinkimais ir ypač patraukliais LR piliečiams. Tačiau šiek tiek transformavus G. Landsbergio pasiūlymą apie vienmandačius „sąrašus“, galima būtų svarstyti, kad jei išrinktasis vienmandatėje Seimo narys kokiu nors būdu netenka mandato, tai tą mandatą galėtų įgyti pralaimėjęs rinkimus antras pagal vienmandatėje apygardoje dalyvavusių sąrašą ir t.t. Iš esmės taip jau yra daroma ir daugiamandatėjė antikonstitucinėje apygardoje. Nereikėtų tų papildomų rinkimų nei papildomų išlaidų. Tuo labiau, kad pagal Konstituciją „Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.“

Seimo siūlymai sumažinti rinkimų kartelę [8] siekiant daugiau demokratijos yra gana kurioziški, nes dėl tų daugiamandačių sąrašų yra visiškai sunaikinta demokratija ir Seimo narių teisėtumas. Visi iki vieno Seimo nariai, o taip pat savivaldybių nariai, PRIVALO būti renkami tik tiesiogiai ir pagal lygią rinkimų teisę, kai duodame kiekvienam rinkėjui tik vieną balsą lygiose apygardose. Elementaru ir paprasta, tačiau čekistams, kgbistams, kompartiniams yra nenaudinga. Tai kieno intresus atstovauja 1992-07-09 signatarų priimtas ir Vytauto Landsbergio pasirašytas antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas?

Partijomis, kurios dalyvauja rinkimuose, galima vadinti tik tas, kurios siekia į valdžią patekti lygių ir tiesioginių rinkimų būdu. Kitaip tos grupuotės civilizuotomis partijomis vadintis negali, o tik nusikalstamomis partinėmis gaujomis tarpstančiomis irštvoje už Lietuvos biudžeto pinigus.

Visa kita [9, 10, 11] yra konvulsijos arba „show“ kaip parodyti aktyvumą ir nepaklusti, išniekinti Konstituciją, kuriai jie prisiekia. Didžiausia demokratija ir teisėtumas yra tada, kad besąlygiškai paklūstama Konstitucijai formuojant, renkant LR pagrindinę demokratinę atstovybę – Seimą. Kitaip yra IRŠTVA ir ne kitaip.

Tikrų partijų teisių niekas tokiu būdu neapriboja, nesumažina, nes veikimas pagal Konstituciją yra ne vien garbingas, ne vien teisingas, tačiau kartu yra teisėtas bei privalomas. Partijų nariai gali lygiaverčiai, lygiai ir tiesiogiai dalyvauti rinkimuose, o išrinktieji gali Seime sudaryti frakcijas ir koalicijas, ieškoti sprendimų, kurti įstatymus taip kaip civilizuotame pasaulyje priimta.
 

Literatūra: 


1. 2015-10-20 LR Konstitucinio Teismo Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“
2. 2016-9-11 straipsnis „ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“
3. 2016-12-08 straipsnis „Seimo konstituciniai nusikaltėliai“
4. 2017-03-11 straipsnis „OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ“
5.2019-08-20 Lauros Adomavičienės straipsnis „Seimas leido užsienio lietuviams kurti atskirą rinkimų apygardą“
6. 2019 straipsnis „AR REIKIA ATSKIROS RINKIMŲ APYGARDOS UŽSIENIO LIETUVIAMS?“
7. 2019-09-23 BNS straipsnis „Gabrielius Landsbergis siūlo keisti pakartotinių rinkimų tvarką“
8. 2019-09-24 BNS straipsnis „Seimas ėmėsi siūlymo sumažinti rinkimų kartelę parlamento rinkimuose“
9. 2019-09-25 BNS straipsnis „Pranckietis apie Seimo rinkimų kartelės mažinimą: nieko blogo neatsitiktų“
10. 2019-09-26 BNS Jūratės Skėrytės straipsnis „Karbauskis: žemesnė rinkimų kartelė – demokratijos požymis“
11. 2019-09-26 BNS straipsnis „Valdantieji vėl mėgins priimti pataisas, leidžiančias partijų ir komitetų koalicijas“
12. 2019-09-28 Simonos Voveriūnaitės, BNS straipsnis „Landsbergis pažėrė kaltinimų valdantiesiems: nieko nedarymas tai irgi darymas“
13. 2019-09-28 Simonos Voveriūnaitės, BNS straipsnis „TS-LKD lyderis kritikuoja Skvernelį: viskam pritaria, bet niekuo Nausėdai nepadės“
14. 2017-08-28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
14. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-10-07 14:46:35)
(98.213.209.6) Parašė:

to "13. StasysG". Ponia A.Širinskienė yra tikrai gavusi tų laiškų. Ir vienas iš jų 2017-03-11 straipsnis "Okupuota nepriklausomybė" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/okupuota-nepriklausomybe91670/). Arba studijuok (ht*tp:/*/biciulyste.*com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).13. StasysG
(2019-10-04 19:08:53)
(89.116.0.43) Parašė:

Seimūnė Širinskienė, matyt, nėra gavusi iš dr. Ramanausko jokių laiškų,kad ji antikonstitucininkė, todėl dabar nesidrovėdama puola KT pirmininką Žalimą: "A.Širinskienė teigia, jog D.Žalimui derėjo susilaikyti nuo rinkimų sistemos kritikos, bet jis taip nemano". ---- daugiau: w w w .15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/a-sirinskiene-teigia-jog-d-zalimui-derejo-susilaikyti-nuo-rinkimu-sistemos-kritikos-bet-jis-taip-nemano-56-1212258?comments&copied"12. Siautėja judošiai , čekistų palikuonys
(2019-10-04 09:38:31)
(78.62.209.180) Parašė:

Vilniaus apygardos prokuratūra , tirdama S.Tomo apgaulę, renkant iš pensininkų pinigus, pranešė, kad :2019-07-18 gautas Stanislovo Tomo raštas, kuriame nurodo, kad kadangi jis persekiojamas už savo politines pažiūras, dėl to, kad teismuose gina pensininkus, o taip pat dėl to, kad yra žydas ir išpažįsta Judaizmą, 2019-07-15 jis paprašė politinio prieglobsčio Austrijos Respublikoje. Kitas žydas Haroldas įsakinėja Šimašiui, kokius paminklus , lentas nugriauti ir ką statyti jų vietoje.Už performansą Labašausko sienos vietoje Haroldas išsiuntė reikalvimus atleisti iš darbo mokytoją Astrą. Taigi-paaiškėjo, kad blokuoja paminklų didvyriams statymą būtent judošiai.11. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-10-02 23:18:04)
(98.213.209.6) Parašė:

to "10. StasysG". Problema neišspręsta, nes rinkimų sistema neturi prieštarauti Konstitucijai ir turi įgyvendinti lygią ir tiesioginę rinkimų teisę.10. StasysG
(2019-10-02 22:26:19)
(89.116.0.43) Parašė:

Seimo rinkimai. Ir Delfis su KT pirmininku Žalimu siūlo keisti rinkimų sistemą. Viskas bus legitimu. ----"„Taigi proporcinė rinkimų sistema, mano manymu, būtų logiškiausia, labiausiai atitinkanti Seimo narių, kaip visos Tautos atstovų, statusą ir savaime pašalintų vieną iš galimų Seimo narių interesų konfliktų. Be to, neliktų mažo rinkėjų aktyvumo problemos pakartotiniuose Seimo rinkimuose atsilaisvinus Seimo nario vietai, dabar nesiekiančio net 20 procentų, nereikėtų steigti ir rinkimų apygardų vien užsienyje gyvenantiems lietuviams“, – sakė D. Žalimas. Problema išspręsta.9. StasysG
(2019-10-02 17:29:39)
(89.116.0.43) Parašė:

na Štai, Ekspertai rėžė iš peties: "Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika".---- Paskelbta: 2019-10-02 14:34 Autorius: ekspertai.eu"8. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-10-01 16:43:01)
(98.213.209.6) Parašė:

to "6. StasysG". O, StasyG, man siūlai galvoti VIDURAMŽIŠKAI, pagal tai, kieno "autoritetas" didesnis. Mano galvojimas yra kitoks, man ne autoritetas svarbu, o tai kas PASAKYTA. Kaip gali ką nors išgelbėti Konstitucija, kurios nesilaikoma? Jeigu nori "autoriteto" pavyzdžio, tai tokiu yra LR KT pirmininkas Dainius Žaimas, kuris dviejų pilietybių klausimu teigia: "niekas negali būti", kai tuo tarpu LR KT išaiškinime yra parašyta, kur ir pats Dainius Žalimas pasirašęs: Įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Ir tai yra konstitucinis IMPERATYVAS. Tai pagal tamstą reikia klausytis AUTORITETŲ, o ne Konstitucijos. Iš kur tokių nesąmonių prisigalvoji? Autoritetas yra ne kažkoks teisėjas ar sprendimas ar dar kas, o yra pati KONSTITUCIJA taip kaip ji parašyta. Tamstai gal autoritetas yra ir plagiatorius profesorius baršauskas? O gal aferistas profesorius Vytautas Sinkevičius? Vadovaukis savo protu, o ne autoritetais. Ačiū.7. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-10-01 16:33:21)
(98.213.209.6) Parašė:

to "5. J.Radovičius (2019-09-30 16:17:08) (78.58.221.12)" Ponas J.Radovičius štai ką teigia: "Durneliai, agituojantys tik už vienmandates apygardas, gal nežino, kad šiuo metu Putino valdžia pradeda raginti palikti būtent tik vienmandates apygardas, kadangi vienmandačiai deputatai bus kažkieno visiškos marionetės.". Tamsta J.Radovičiau pasakei KGBISTINĮ VĖMALĄ. Gerai tarnauji kgbistams nepriklausomai kuo save laikai, gal visišku ir užbaigtu DURNELIU? Tai tamstai, kaip netašytam, paaiškinu, kad kalba eina ne apie vienmandates, o kalba eina apie Lietuvoje esantčia NELEGITIMIĄ valdžią. Nes valdžia turi būti formuojama tiksliai, galima sakyti absoliučiai tiksliai pagal LR Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Jeigu nesilaikoma Konstitucijos, tai kam tada laikytis įstatymų, durneli J.Radovičiau. Taip turime NETEISINĘ ir nedemokratinę valstybę, kuri yra okupuota ČEKISTŲ, HIBRIDINIŲ STRIBŲ. Tamsta vemi apie Putiną, tai putinoidai ir yra Seime, nes nesivadovauja Konstitucija, kuriai prisiekė, o vadovaujasi čekistine instrukcija, kurią 1992-07-09 priėmė "signatarai" su V. Landsbergio parašu. O tamstai ar nevertėtų paskaityi LR KT išaiškinimo, Europos teisės, JT teisės ir sveiko proto. Durneli, ne visiškas durneli J.Radovičiau gal pagal kgb instrukcijas yra sukurta ir JAV rinkimų sistema, kur yra "vienas rinkėjas - vienas balsas". Ir dar, durneli J.Radovičiau, surask pasaulyje tokią skylę, nekalbu apie valstybę, kur vienam kandidatui pagal įstatymą vienas rinkėjas gali atiduoti VIENĄ BALSĄ, o kitam kandidatui į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus gali atiduoti TRIS balsus. Taigi DURNELI J.RADOVIČIU, surask pasaulyje SKYLĘ, kurioje vienas kandidatas į Seimą gali dalyvauti vieną kartą, o kitas net DU KARTUS per tuos pačius rinkimus. Taigi ponas J.Radovičiau, kaip matai, pasirodei VISIŠKU DURNELIU ir antivalstybininku, antikonstitucininku, nes iš pagrindu griauni KONSTITUCIJOJE įtvirtintą tvarką rinkti Seimą tiesiogiai ir lygia teise. Tai tikrai tuo neabejok, esi VISIŠKAS DURNELIS, pasakysiu griežčiau, esi penktoji kolona, hibridinis stribas, kadangi kauniesi prieš LR Konstitucija, kuri tamstai privalėtų būti PRIVALOMA. Ji privaloma ir LR Seimo nariams, kurie jai prisiekia, tačiau nevykdo. Taigi tokie yra Seimo nariai, IRŠTVININKAI, kaip ir tamsta. Šlykštu tamstą skaityti. Esi konstitucinis nusikaltėlis.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi