2020 m. liepos 7 d.

 

GRĖSMĖS Lietuvos Respublikos pilietybės baruose

21
Paskelbta: 2019-04-03 11:11 Autorius: Antanas Andziulis, REFERENDUMO OPONENTŲ grupės narys
“RAMYBĖ”, 1903/4, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis


GRĖSMĖ NR. 1: Ne prigimtinės pilietybės išsaugojimas o NERIBOTAS DVIEJŲ PILIETYBIŲ ĮTEISINIMAS veda į ČIA GIMUSIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERĖMIMĄ.

GRĖSMĖ NR. 2: visokiausios demokratijos ir tiesioginio atstovavimo nuostatų bei siekinių, kurių ir dabar bėra tik regimybė, – pamynimas.

Pamatas šiam tekstui - LR Konstitucijos 12-tas straipsnis:

1. LR Konstitucijos 12 straipsnio tekstas.

12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

2. Dr. Jono Ramanausko požiūriu esamas prieštaravimas „LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai“:

Konstitucija yra aukščiausias įstatymas. Visi turi paklusti Konstitucijai. Pilietybės įstatymas negali prieštarauti Konstitucijai, todėl, pagal Konstitucijos 12-o straipsnio 3-čią dalį sukurtas Pilietybės įstatymas reglamentuojantis pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką niekaip negali paneigti LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-os dalies suteiktos teisės į pilietybę gimstant.

Jeigu asmeniui, kuris gimė Lietuvoje ir turi teisę į LR pilietybę bus atimta arba nesuteikta LR pilietybė, tai tokiu atveju bus paneigta konstitucinė nuostata, kad „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant...

(...)

Išvada: Akivaizdžiausiai iš LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1 dalies matome, kad turime dviejų rūšių LR piliečius pagal jų teisę įgyti LR pilietybę. Pirmieji turi konstitucinę teisę į pilietybę, kurią įgyja gimstant, ir antrieji, kuriems teisę į LR pilietybę suteikia LR pilietybės įstatymas.
 

3. Dr. Jono Ramanausko siūlomas sprendimas ir planuojamo referendumo dėl dviejų pilietybių įvertinimas „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių“:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Pasaulio lietuvių bendruomenę (PLB), pagal mano stebėtus jų pareiškimus, tai turėtų tenkinti.

4. 2019-01-09 d. žinutė dėl LR pilietybės atkūrimo:

Nuo 2011 m. balandžio Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta 9 661 asmeniui, turinčiam sąsajų su Lietuvos Respublikos pilietybe iki 1940 m. birželio 15 d. – daugiausiai tai buvo daugybinės pilietybės atvejai. Lietuvos Respublikos pilietybę dažniausiai atkuria Izraelio, Pietų Afrikos Respublikos, Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus, Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos, Ukrainos, Venesuelos piliečiai.

5. 2015-08-31 d. publikuota Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos nuostata išsaugoti prigimtinės pilietybės teisę:

„PLB pabrėžia, kad pasisako ne už neribotą dvigubą pilietybę, bet už „prigimtinės pilietybės išsaugojimo teisę“.

6. Buvusio LR Seimo nario, teisininko Manto Varaškos bandymas išsiaiškinti, ar dvigubos pilietybės suteikimą reglamentuojančios Pilietybės įstatymo nuostatos neprieštarauja Konstitucijai (mano žiniomis – nesėkmingas, AA pastaba):

„M. Varaška suskaičiavo, kad 2017 metais ministras E. Misiūnas Lietuvos pilietybę suteikė 2400 užsienio piliečių, šiemet (2018 m.) iki vasario vidurio – 370.

„Daugiausia tai Izraelio ir Pietų Afrikos Respublikos gyventojai. Tokia dvigubos pilietybės atkūrimo galimybė iki 1990-ųjų iš Lietuvos išvykusiems asmenims egzistuoja nuo 2010 metų.

Tačiau pastebėjau, kad naudotis ja litvakai, trečios ar ketvirtos kartos lietuviai pradėjo tik tada, kai Lietuva pateko į Šengeno zoną. Nes tai reiškia, kad turėdamas Lietuvos pilietybę, į ją neužsukdamas, gali skristi į bet kokį Europos Sąjungos oro uostą“, – aiškino M. Varaška.

Jo paskaičiavimu, nuo 2010 metų visi vidaus reikalų ministrai dėl pilietybės suteikimo užsienio piliečiams, iš Lietuvos išvykusiems iki 1990 metų, pasirašė 800 įsakymų. Politikas teismo prašys iš Migracijos departamento gauti ir daugiau statistikos duomenų.

M. Varaška sakė, kad pasidomėti dvigubos pilietybės suteikimo tendencijomis jį paskatino iš užsienyje gyvenančių tautiečių, iš Lietuvos išvykusių po 1990-ųjų kovo 11-osios, gaunami laiškai. Juose reiškiamas nusivylimas dėl atimamos Lietuvos pilietybės. „Radau ir vidaus ministro įsakymų, kuriais iš lietuvių ir jų mažamečių vaikų, gyvenančių Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje atimama Lietuvos pilietybė“, – pasakojo M.Varaška.“

7. Dr. Jono Ramanausko požiūriu esamas prieštaravimas „Dvi pilietybės. Kas čia išprotėjęs?“:

„Tai šiuo metu turime 10 atskirų atvejų. Ar tai jų daug? Išsiaiškinus LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2 dalies žodžio reikšmę „atskiras“ pagal Joną Jablonskį, taip pat įvertinus LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį, esu jau suformulavęs dar vieną vienuoliktą atskirą atvejį:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

(...)

Pagal LR Konstitucijos 12-to straipsnio 1-mos dalies pirmą teiginį, kad Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…“, gimusiems Lietuvoje negali būti atimta LR pilietybė prie jokių aplinkybių, kadangi šioji teisinė nuostata yra įtvirtinta aukščiausiame LR įstatyme – Konstitucijoje. Joks įstatymas, joks valdininkas niekada prie jokių aplinkybių negali veikti prieš Konstituciją ir jos nuostatas, nes prisiekia Konstitucijai. Tik pakeitus šią Konstitucinę nuostatą referendumu yra galimas teisės į LR pilietybę įgytos gimstant netekimas. Dar labiau, LR pilietybės įstatymas PRIVALO šią konstitucinę nuostatą Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant“ įtvirtinti ir užgarantuoti, kad ji būtų besąlygiškai garantuojama ir įgyvendinama.“

O dabar, gerbiamieji, dar kartą – MINĖTOS GRĖSMĖS:

GRĖSMĖ NR. 1: Ne prigimtinės pilietybės išsaugojimas, o NERIBOTAS DVIEJŲ PILIETYBIŲ ĮTEISINIMAS veda į ČIA GIMUSIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERĖMIMĄ.

GRĖSMĖ NR. 2: visokiausios demokratijos ir tiesioginio atstovavimo nuostatų, bei siekinių, kurių ir dabar bėra regimybė, – pamynimas.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu

 
Komentarai

 
21. Senis Šaltis
(2019-04-09 15:45:52)
(88.222.97.16) Parašė:

Pamiršau paminėti tikrai išskirtinius askirus atvejus, kada net ir bandant priimti kitos šalies pilietybę, gali valstybė ir nepanaikinti LR pilietybės. kaip tuo atveju su nusikaltėliu pabėgusiu į rusiją. Kada jis priima rusijos pilietybę ir netenka lietuviškosios. Ir gali sakyti, kad kad jis ne LR pilietis ir LR neturi į jį jokių teisių. Ar toks pat variantas, kaip su sakašviliu. Gi negali žmogus atsisakyti/atimti ir nebūti jokios šalies piliečiu. Tam ir yra atskiri atvejai parašyti konstitucijoje. Bet tai negali būti masiniai, nes tada jie ir nebūtų atskiri. Kaip čia bando išplauti smegenis kai kurie propesoriai. ir apskritai, konstitucija yra keičiama bendru sutarimu. Jei Lietuvoje referendumu įrašysime, kad visi gali turėti tas dvi pilietybes, bet turi mokėti minimalaus pragyvenimo lygio duoklę-prievolę į LR biudžetą. Spėju konstitucijos korifėjus jormalūzas.com rėks apie jo kažkokias teises ir antikonstitucinius referendumus. O kas privers tokius tą duoklę mokėti? Rėks, kad prigimtinė teisė turėti pilietybę, o duoklės nemokės, tai ko verti jie tų teisuoliški rėkavimai? Verti tik to, kad kuo daugiau gauti naudos sau, nieko neduodant už tai.20. Senis Šaltis
(2019-04-09 15:33:24)
(88.222.97.16) Parašė:

18. Valdas. Samprotavimas iš kitos pusės, bet irgi labai logiškas. Ir niekas nekalba apie kažkokį atėmimą, kaip rašo Geltonas. Visi terminai surašyti trijuose sakiniuose. Visa kita, kaip reti, atimti, atėmė ir tt, tik žodžiai sinonimai ir palyginimai kalbant. Akivaizdžiai parašyta, kad jei tu priimsi kitos šalies tu tiesiog atsisakai automatiškai lietuviškos. Taigi gyvenime daug tokių situacijų, kada norint pasiekti-gauti vieną, turi atsisakyti kito. Pvz toks literatūrinis palyginimas, jei nori išsimaudyti, turi sušlapti. Aišku visada atsiras, kad aiškins, kad jis gali įlįsti į skafandrą, į kokį stiklainį, kad nesušlapti ir tt. bet visi puikiai supranta apie ką eina kalba. Tad atsiranda gudrašiknių, kurie bando viską sujaukti.19. yel“l“ow submarine to 18. Valdas
(2019-04-09 15:15:57)
(88.119.234.132) Parašė:

logiška :) - netgi labai teisinga ir moralu :) - tik nereiktų aklai priimti čikagos šizofreniko kliedesio, jog pilietybės, įgytos gimstant ar gimimu, negalima atimti :)))) - tokios nuostatos nėra nei konstitucijoj, nei įstatymuose :) - taigi : viskas, kas nedraudžiama, yra leidžiama , - o piletybės, įgytos bet kokiu būdu, t.y. ir gimimu, netekimo algoritmas, labai aiškiai išdėstytas 12-tam konstitucijos straipsny - užtenka primti kitos valstybės pilietybę :)) - tuo žmogus SAVANORIŠKAI pasirašo, jog litchūaniškos jam nebereikia, t.y. atsisako, t.y. sutinka, kad būtų atimta:))))18. Valdas
(2019-04-09 15:02:46)
(46.36.78.130) Parašė:

Jei pilietybės, įgytos gimstant, negalima atimti, ar galima jos atsisakyti? Jei pilietybės buvo sąmoningai atsisakyta, ar galima teigti, kad ji buvo atimta? Ir svarbiausia, kodėl aš, gyvenantis čia, turėčiau norėti, kad išvykę ir įgiję kitų valstybių pilietybę išlaikytų ir LT pilietybę?17. Senis Šaltis
(2019-04-05 17:42:59)
(88.222.97.16) Parašė:

Dar kartą perskaičiau tą 12-tą komentarą, jormalūzas.com su kuria vieta tu nesutinki? kuriai vietai tau pateikti kažkokias mistines citatas? Spėju tavo tokia reakcija, nes palyginus trumpu komentaru sustūmiau tavo visą išmintį į šūdų krūvelę. Joneli kur tavo argumentai mano 12-tam komentarui, kurį paminėjai? Matau, tik beviltiškai nesmagiai besijaučiantį žmogų, kuris nori būti daktaru, o toliau nei nuo Rokų žagrės niekaip neišauga. Gėdykis propesoriau.16. Senis Šaltis
(2019-04-05 17:27:22)
(88.222.97.16) Parašė:

jonelis yra ivanausko analogas. Nuo jo atsiribojo venskienė ir jos komanda.15. Senis Šaltis
(2019-04-05 17:24:37)
(88.222.97.16) Parašė:

14. dr. Jonas Ramanauskas jormalūzas.com. pirmiausia "Atkreipiu dėmesį, kad išsigimėlis" , žmogus save prisistatęs, kaip daktarą, rašantis ant kitų žmonių epitetus, kaip "išsigimėlis" turėtų būti šalinamas, be teisės sugrįžti. Antra: "kalbėdamas apie "mano" mintis niekur nepateikia citatos, nuorodos, kur tai parašyta." --- kokios tau citatos reikia? Aš imu konstitucinius sakinius. O jonelis save jau konstituciniu policininku pasiskelbė. O jormalūzas.com komentaro vidurys tai yra puiku pavyzdys, kada žmogus lygioj vietoj meluoja manipuliuodamas. Kodėl jo pateikti du komentarai yra 33 ir 54? Kas buvo rašoma tarp jų, ar prieš juos? buvo seniai paaiškinta, kaip jonelis veikia per savo kitą proxy StasysG, kuris atsiranda lygiai per jonelio temą. Ir parašiau to jo manipuliavimo vgaizdingumą. Tas jonelio kartojimas to pačio komentaro, jau seniai pažeidė paskutinę ekspertų taisyklę. Kaip ir jonelio pastovus ekpsertų taisyklių pažeidimas, skatinant Lietuvoje susipriešinimą. 5 kolona? Ir tai rašo nevykėlis pabėgęs į ameriką, po to kada savo bendradarbius padavinėjo į teismą? 20 metų nebuvęs Lietuvoje? Visi kas jam parašo nesutinkąs yra 5 kolona? jormalūzas.com yra blogio skleidėjas, gyvenime nieko nenuveikęs, tik skundimai, neapykantos kurstymas.14. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-04-05 17:13:08)
(98.213.209.6) Parašė:

Atkreipiu dėmesį, kad išsigimėlis "12" kalbėdamas apie "mano" mintis niekur nepateikia citatos, nuorodos, kur tai parašyta. Taigi kaip penktoji kolona, vykdo savo darbą, iškraipo mintis. Tuo jau seniai nesistebiu. Todėl Jums pacituosiu po 2017-08-10 straipsniu "KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)" (ht*tp://ww*w.ekspertai.*eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/) jo pateiktus 33 ir 54 komentarus, kad suvoktumėte su kokiu svarbiu asmeniu turite reikalą. "33. Senis Šaltis (2017-08-11 16:46:42) (88.222.97.16) Parašė: ar galima jonai ir aš pasišildysiu tavo šiknoj liežuvį? Tu mano pupuliuk. Būtinai atidžiai perskaitysiu tavo visus straipsnius, komentarus ir nuorodas, bei video. Kad tik nebūčiau šarlatanas." ir "54. Senis Šaltis (2017-08-11 18:57:00) (88.222.97.16) Parašė: Tai kad jonai 33-čiam komentare aš tau subinę laižyti gatavas, kad tik tu mane priimtum į išrinktųjų tarpą. ...?" Beje kas yra svarbu, kad tokią pačią ANTIKONSTITUCINĘ propagandą varo ir LR KT pirmininkas Dainius Žalimas. Apie tai skaitykite 2019-02-25 straipsnyje "LR Seimui dėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/static/uploads/2014/LR%20Seimui%20de%CC%87l%20LR%20KT%20pirmininko%20Dainiaus%20Z%CC%8Calimo%20apkaltos.pdf). Dar labiau įdomu tai, kad ir LR Seimas yra konstitucinių nusikaltėlių gynėjai.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras