2020 m. sausio 25 d.

 

Dainius Žalimas – pasiklydęs protas

21
Paskelbta: 2019-11-04 08:52 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com

LR KT pirmininkas Dainius Žalimas turi labai savitą, galimai „pliuralistinį“ supratimą apie LR Konstituciją ir jos logiką [1, 2]. Štai, kad ir toks jo teiginys: „Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika“ [1, 2].

Demokratijoje, kaip nekeista, net pačioje pliurastiškiausioje, yra priimami įstatymai, kurių privaloma laikytis. Įstatymų nesilaikantys yra nusikaltėliai. Įstatymai tai tokie sprendimai, kurie apibrėžia taisykles, kurių privalu laikytis visuomenėje. Pavyzdžiui, jeigu dega raudonas šviesoforas, tai negalima važiuoti ne tik tiesiai, bet ir sukti į kairę. Kas gali atsitikti, kai pažeidžiamos taisyklės, įstatymai?

Kai kalba eina apie Konstituciją, pagrindinį ir aukščiausią įstatymą, tai jo nevykdymas suponuoja antikonstitucingumą, neteisę ir nelieka jokios demokratijos, tik nusikalstamas pliurpalizmas.

Taip LR KT pirmininkas Dainius Žalimas iš viso neturėtų taip kalbėti, kad sunkiai dera“ reiškia, kad visiškai nedera. Nes pagal Konstituciją, tai arba ji galioja arba negalioja, arba jos laikomasi, arba jos nesilaikoma. Jeigu „kažkiek“ nesilaikoma, tai reiškia visiškai yra nesilaikoma, nes yra priežastys dėl kurių yra nesilaikoma Konstitucijos – tai siekis sugriauti ir sunaikinti Lietuvos valstybę ir Tautą.

Kai LR KT pirmininkas Dainius Žalimas kalba ne apie Konstituciją, o „Konstitucijos logiką“, tai reiškia, kad tuo būdu atmeta pačią Konstituciją, t.y. tai kas joje parašyta. Niekaip sveiku protu galvojant, tai kas parašyta Konstitucijoje niekaip negali prieštarauti jokia „konstitucinė logika“, ar kitaip buvo įprasta „konstitucinė dvasia“, nes tie dalykai kyla ir pačio Konstitucijos teksto, o ne atvirkščiai.

Konstitucijos kūrybos procese yra labai svarbu, kad ją kuriantys žmonės suprastų Konstitucijos reikšmę ir į ją įtrauktų fundamentalias visuomenei naudingas nuostatas, kitaip tariant konstitucines vertybes. Tačiau po to, kai Konstitucija jau yra priimta, tai Konstitucijos kūrėjų mintys pasidaro nebeaktualios, nes pradeda galioti ne tai, kas yra kūrėjų galvose, o tai, kas juodu ant balto parašyta. Konstitucija pradeda savarankiškai gyventi savo gyvenimą. Ir tuomet atsiranda tos „konstitucinės dvasios“, t.y. Konstitucijos teksto įvairus supratimo laipsnis, kuris niekaip neturi prieštarauti pačiam Konstitucijos tekstui, nes būtent Konstitucijos tekstas yra pats aukščiausias įstatymas, o ne jo interpretacijos pagal „konstitucines dvasias“ ar „konstitucinę logiką“.

Todėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo išvada „Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika“ reiškia, kad Lietuvos Seimo rinkimų sistema nedera su Konstitucijos tekstu. Ir tai yra teisinga. Dėl to Lietuvoje iš pačių pagrindų neturime legitimios valdžios, neturime demokratijos ir neturime teisinės valstybės. Tai faktas.

Ką gi toliau kalba LR KT pirmininkas [1, 2]:

Viena aktualių temų – problemos, kylančios įvairiose šalyse dėl nustatytų abejotinų rinkimų sistemų. Konkretus pavyzdys – Lietuva. Mūsų mišrioji rinkimų sistema kelia abejonių, sakyčiau, ji net sunkiai dera su Konstitucijos logika. Viena vertus, kaip konstatavo Konstitucinis Teismas, Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą. Kita vertus, kaip taip pat ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Seimo nario – visos Tautos atstovo statusas reiškia, kad Seimo narys negali atstovauti kuriai nors teritorinei bendruomenei ar rinkimų apygardai, o privalo atstovauti visai Tautai. Taigi akivaizdu, kad praktikoje vienmandatėse apygardose išrinkti Seimo nariai tampa rinkimų sistemos įkaitais, susidurdami su priešprieša tarp konstitucinės parlamentaro priedermės atstovauti visai Tautai ir būtinybės ginti teritorinių bendruomenių ar apygardos rinkėjų interesus. Kitaip tariant, kone pusė Seimo narių susiduria su rizika pažeisti priesaiką, kai, pavyzdžiui, tvirtinant biudžetą teikia siūlymus ar yra prašomi tarpininkauti dėl finansavimo jų apygardoje esantiems objektams skyrimo ar padidinimo“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas.

Pagal LR KT yra visiškai neabejotina, kad „Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą.“ Tačiau Seimas parinkti gali ne bet kokią rinkimų sistemą, o tik tokią, kuri visiškai neginčytai ir absoliučiai tiksliai įgyvendina LR Konstitucijoje, jos 55 ir 119 straipniuose įtvirtintas aukščiausias nuostatas, tame tarpe privalomai LYGIOS ir TIESIOGINĖS rinkimų teisės nuostatas. Jeigų šių fundamentalių nuostatų neįgyvendina rinkimų įstatymuose, tai reiškia, kad Seimas vykdo antikonstitucinę veiklą prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Būtent tokią situaciją ir turime Lietuvoje.

Priklausomai nuo tikslų gal ir labai yra keista, o gal ir visiškai nekeista, kad iš vienos pusės LR KT pirmininkas Dainius Žalimas vadovaujasi LR KT išaiškinimu Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą“, o iš kitos pusės visiškai nepamini esminį LR KT 2015-10-20 išaikinimą [3] dėl lygios rinkimų teisės turinio :

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Kaip akivaizdžiai matome, kad lygios rinkimų teisės turinys niekaip neturi savo apibrėžime daugiamandatės apygardos ir visiškai neatisitiktinai, nes proporciniai rinkimai pagal partijų sąrašus niekaip netenkina Konstitucijoje įtvirtintos nei lygios, nei tiesioginės rinkimų teisės. Sąraše esantys asmenys nėra lygiose pozicijose patekti į Seimą, o taip pat balsuojant už sąrašą yra realizuojami netiesioginiai rinkimai. Taigi daugiamandačių, proporcinių rinkimų sistema visiškai netenkina Konstitucijoje įtvirtintų lygios ir tiesioginės rinkimų teisės principų. Taigi daugiamandačiai, sąrašiniai rinkimai yra ANTIKONSTITUCINIAI.

Iš kitos pusės LR KT pirmininkas Dainius Žalimas teigia: „Kita vertus, kaip taip pat ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Seimo nario – visos Tautos atstovo statusas reiškia, kad Seimo narys negali atstovauti kuriai nors teritorinei bendruomenei ar rinkimų apygardai, o privalo atstovauti visai Tautai.

Analizuojant tokį pasisakymą, jeigu kiekvienas Seimo narys „privalo atstovauti visai Tautai“, tai tuomet Lietuvoje turėtumėme 141 + 1 prezidentą. Gerokai pasiklydęs Dainiaus Žalimo protelis. O klaidos esmė tame, kad ne kiekvienas, o visi 141 Seimo nariai atstovauja visai Tautai. Taigi kiekvienas Seimo narys atstovauja tik 141 kartą sumažintą Tautos dalį, tai yra savo rinkimų apygardos rinkėjus.

Dainiaus Žalimo pasiklydęs protas daro tokią išvadą:

Kitaip tariant, kone pusė Seimo narių susiduria su rizika pažeisti priesaiką, kai, pavyzdžiui, tvirtinant biudžetą teikia siūlymus ar yra prašomi tarpininkauti dėl finansavimo jų apygardoje esantiems objektams skyrimo ar padidinimo“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas. “

Esmė tame, kad ne kone pusė“, o absoliučiais visi Seimo nariai ne tik rizikuoja, bet visą laiką ir be perstojo visuose 7-niuose Seimuose pažeidžia iš pačios esmės Konstituciją, nes atsiranda Seime pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę įtvirtintą Seimo rinkimų įstatyme, tai yra tiksliai priešingai nei to reikalauja Konstitucijos 55 straipsnis, o Savivaldybių rinkimų atveju priešingai 119 Konstitucijos straipsniui.

Taip, tiesa yra tai, kad kiekvienas Seimo narys gali prašyti finansavimo jų apygardoje esantiems objektams“, tačiau dėl to finansavimo sprendimą priima Seimas, o ne vienas pats Seimo narys. Jeigu Seimas mano, kad Seimo nario prašymas yra pagrįstas, tai gali būti priimtas ir tapti įstatymu, kaip ir kiti Seimo nario ar kitų Seimo narių pasiūlymai.

Pasvarstykime ir tokį LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo teiginį [1,2]:

Proporcinė rinkimų sistema, D. Žalimo teigimu, geriau atitiktų pliuralistinės demokratijos sampratą, teisingiau atspindėtų visuomenės nuotaikas ir išspręstų daugelį dabar rinkimų praktikoje kylančių problemų.“

Jeigu žengti pliuralistinės demokratinės sampratos link, tai pati pliuralistiškiausia situacija yra tuomet, kai kiekvienas Seimo narys turi savo nuomonę, o ne sąrašo organizatoriaus, esančio paprastai sąrašo viršuje, nuomonę. Kaip nesenas pavyzdys rodo, kai tik Seimo narys Rimantas Jonas Dagys išsakė nuomonę, kuri yra kitokia, tai tuoj pat buvo „sutvarkytas“ ir turėjo pasprukti iš savo partijos ir taip jau ne vieną kartą. Tai čia nėra pliuralizmas. Sąrašai ypač susiaurina nuomonių įvairovę, naikina pliuralizmą, naikina demokratiją žodžio laisvės prasme. Nepaklusi – į sąrašą mažiausiai kitą kartą NEPAKLIŪSI. Taigi paklydęs Dainiaus Žalimo protas nesugeba suvokti net elementarių dalykų.

Būtent vienmandačiai rinkimai garantuoja visos Lietuvos dalyvavimą valdant savo šalį per savo išrinktus atstovus ir garantuoja geriausia pliuralizmą. Pasiūlymas priimtas Seime tampa įstatymu.

Nereikėtų apeiti ir tokios D.Žalimo propagandos [1]:

„Galiausiai proporcinę rinkimų sistemą, kaip geresnę, užtikrinančią sąžiningesnius rinkimus, rekomenduoja ir Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija), tokia sistema įtvirtinta daugelyje Europos šalių arba prie tokios jos pereina.“

Aukščiau pacitavau „Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką“ apie lygią rinkimų teisę: vienas rinkėjas – vienas balas ir lygios vienmandatės apygardos su ne daugiau 10 procentų nuokrypiu.

Tai gal toji Venecijos komisija ir rekomenduoja tą proporcinę sistemą, kur nėra Konstitucijoje įtvirtinti rinkimų principai, tačiau tikrai nerekomenduoja valstybėse vykdyti ANTIKONSTITUCINIUS rinkimus, kaip ir turime Lietuvoje.

Proporciniai rinkimai prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintai lygiai ir tiesioginei rinkimų teisei. Tai ar turime LR KT pirmininką Dainių Žalimą, ar turime antikonstitucinį PROPAGANDISTĄ, hibridinį stribą ar aferistą, o gal tik pasiklydusį protą?

Išvada: Visokie tokie LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo samprotavimai parodo jo pakrikusį, pasiklydusį protą, kuris aiškiai prieštarauja konstitucinėms nuostatoms ir tai tikrai ne pirmą kartą [4]. Praktiškai konstitucinis nusikaltėlis vadovauja LR Konstituciniam Teismui. Lietuvos antikonstituciškai į Seimą patekusiems Seimo nariams tokia antikonstitucinė LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo PROPAGANDA kaip „šventa mana“ iš dangaus krinta ir nė nesiruošia jam daryti jokios apkaltos [4], nes gali tekti patiems „už karšienės“ save iš Seimo išsimesti. Valstybė yra okupuota nusikaltėlių.

Literatūra:

1. 2019-10-02 informacijos pateikėja LR KT pirmininko patarėja viešiesiems ryšiams Giedrė Maksimaitytė „Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika“

2. 2019-10-02 ekspertai.eu straipsnis „Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika“

3. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“

4. 2019-03-18 straipanis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
 
Komentarai

 
21. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-11-08 19:25:27)
(98.213.209.6) Parašė:

to "20. StasysG": "Na štai pataisys VRK siūlymu Rinkimų įstatymą („visi vienmandatėse kandidatuojantys asmenys turi būti laikomi tik savarankiškos kampanijos dalyviais ir negali būti atstovaujami partijos“, ir viskas bus gerai."*** Nuo to Seimo rinkimų įstatymas tikrai nepasidarys tenkinančiu konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Tai gana paprasta. Tačiau tie visi "pasiūlymai" parodo, kad valdančiųjų ČEKISTŲ išgamiškose makaulėse viskas bus daroma ir toliau, kad iš suvereno, LR piliečių, būtų ir toliau atimta konstitucinė teisė rinkti valdžią pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Išgamos valdo Lietuvą, čekistai, hibridiniai stribai, penktoji kolona valdo Lietuvą. Taip, kad jų veikimo kryptis yra labai aiški.... laikyti LR piliečius be teisės rinkti valdžią pagal konstitucines nuostatas. Taigi signatarų ir V.Landsbergio yra tokie nuopelnai.... suvereną palikti beteisį.20. StasysG
(2019-11-08 13:28:39)
(89.116.0.43) Parašė:

Na štai pataisys VRK siūlymu Rinkimų įstatymą („visi vienmandatėse kandidatuojantys asmenys turi būti laikomi tik savarankiškos kampanijos dalyviais ir negali būti atstovaujami partijos“, ir viskas bus gerai.---( w w w.d e l f i. lt/news/ringas/politics/jolanta-butkeviciene-oligarchinis-pirkinukas-71-vienmandate.d?id=82720351)19. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-11-06 15:19:45)
(98.213.209.6) Parašė:

to "18. StasysG (2019-11-06 13:30:33) (89.116.0.43) Parašė:". Cituoju: "Išvada: Lietuva nepažeidžia šio principo reikalavimų, vadinasi prikibti prie Lietuvos neįmanoma ... ", nes "Jei taikoma rinkimų sistema, kur rinkėjas turi daugiau nei vieną balsą, tai kiekvienam rinkėjui turi būti garantuojama tokia pati teisė.". *** Parašei teisingai, o išvada padarei visiškai klaidingai. Kas atsitiko su tamstos proteliu? Gal kaip ir pas Žalimą pasiklydo? Paaiškinu. Jei rinkėjas pasirenka balsuoti už G.Landsbergį, tai jam gali atiduoti pagal įstatymą TRIS balsus: Vieną vienmandatėje, vieną netiesioginį už sąrašą ir vieną reitingavimo balsą. Jei tas pats balsuotojas pasirenka tarkim save išsikėlusį Povilą Urbšį, tai už ji gali atiduoti tik VIENĄ tiesioginį balsą ir tuo viskas užsibaigia. Tai kaip Lietuvoje yra garantuojama tokia patį teisė? Kaip tamstai atrodo, ar kartais protelis nesuminkštėjo? Ar pradinius analitinius pagrindus jau pamiršai, ar jų iš viso neturėjai. Ir dar man paaiškink, gal kur surasi kokią kitą valstybę, kur į Seimą galima per tuos pačius rinkimus dalyvauti dviem skirtingais būdais ir būti du kartus išrinktu tam, kad NEIŠRINKTAS patektų į Seimą. Taip, kad StasyG, nemulkink žmonių. Nedaryk gėdos sau pačiam. Nebūk Žalimas.... Manau, kad suprasi, kad proporcinė sistema pažeidžia Konstitucijoje įtvirtintas lygios ir tiesioginės rinkimų sistemos nuostatas. Kai balsuoji už partiją, tai NETIESIOGIAI balsuoji už Seimo narius, o partiniame sąraše kiekvieno šansas patekti į Seimą yra NEVIENODAS, Net Gabrdielius Landsbergis tai supranta, nes užsisakė sau vietą būti pirmas sąraše ir nereitinguojamas, kai grįžinėjo iš Europarlamento. O kaip atsitiko, kad StasysG nesupranta? Paaiškink..... atskirk deklaraciją nuo realybės. Nebūk Žalimu.... būk padoriu piliečiu.18. StasysG
(2019-11-06 13:30:33)
(89.116.0.43) Parašė:

Pasižiūrėjau ES apie lygią rinkimų teisę (1). 2.Equal suffrage. This entails: 2.1. Equal voting rights: each voter has in principle ONE vote; where the electoral system provides voters with MORE than ONE VOTE, each voter has the same number of votes ("EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW(VENICE COMMISSION), 2002, 6 psl.). Taip, vienas rinkėjas vienas balsas. Bet kas čia parašyta 2-je dalyje? Skaitome. Jei taikoma rinkimų sistema, kur rinkėjas turi daugiau nei vieną balsą, tai kiekvienam rinkėjui turinbūti garantuojama tokia pati teisė. Išvada: Lietuva nepažeidžia šio principo reikalavimų, vadinasi prikibti prie Lietuvos neįmanoma ir Konstitucijos 55 str 1 d. ji nepažeidžia. ----1)(https : // w w w.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e)17. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
(2019-11-05 16:10:53)
(98.213.209.6) Parašė:

to "13. žemaitis (2019-11-05 08:42:12) (88.223.171.180) Parašė: Proporcinė teisingesnė ir labiau atitinka Konstitucijos normas.". Ponas žemaiti, skleidi kgbsitinę propagandą, kadangi proporcinė rinkimų sistema yra priešinga Konstitucijoje įtvirtintai lygiai ir tiesiognei rinkimų teisei. Proporcinė sistema yra naudingiausia susiformavusioms nusikaltėlių gaujoms. Jos gali formalizuoti savo legitimumą per partijas. Tai dabar jau ir valdo NUSIKALTĖLIAI ir net jokio žmogiškumo neturinčios personos... niekaip negali atsakyti į 89 kartus užduodamą klausimą: "Ar dar gyva Deimantė?".16. StasysG
(2019-11-05 12:12:01)
(89.116.0.43) Parašė:

Lietuva juk nebėra savarankiška. Ji vėl sąjungoje-Europos. Todėl norint ką nors reformuoti ar pataisyti Lietuvoje, reikia kreiptis į Europos Sąjungos valdžią. Jei ji pripažins, kad reikia pataisyti kai kuriuos įstatymus, Lietuva nedelsiant tą padarys.15. Pritariu
(2019-11-05 11:40:35)
(78.63.237.26) Parašė:

1 komentarui- Žalimas kišasi į politiką.14. Albas
(2019-11-05 09:41:01)
(46.249.171.27) Parašė:

Oho kiek "proporcininkų" apsireiškė viens už kitą "gudresnių", bet visi tuo pačiu tvartu smirdi... ir ožio my-žalu riaugėja.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras