2020 m. balandžio 9 d.

 

Dabarties klounai svarbesni negu klounai iš praeities

22
Paskelbta: 2013-10-12 18:15 Autorius: Vygantas Vareikis
Liudo Giros paminklas. Vilniausgidas.lt nuotr.
Liudo Giros paminklas. Vilniausgidas.lt nuotr.

Praeitą mėnesį iš Vilniaus senamiesčio į ūkinės bendrovės kiemą buvo išvežtas rašytojo Liudo Giros paminklas nuo, kaip buvo įprasta sakyti, „brandaus socializmo“ metų stovėjęs prieš Švietimo ir mokslo ministeriją. Buvusio švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus prašymu jis ir buvo pašalintas. Motyvacija paprasta ir suprantama. Nepatiko jis tremtiniams, politiniams kaliniams, tautininkams, liberalams ar dar kai kam, nes važiavo į Maskvą „Stalino saulės“ parvežti ir aktyviai bendradarbiavo su sovietais okupuojant Lietuvą. „Todėl šiam paminklui miesto centre – ne vieta“, – konstatavo vienas interneto portalas.

Kaip čia pasakius… Šis menkos meninės vertės paminklas Vilniaus centre lyg ir niekam netrukdė. Ir netgi priešingai – simbolika buvo gana tiesmuka, atrodo, ministrai ir Vilniaus tarybos nariai perskaitė tiktai paskutiniuosius Liudo Giros biografijos puslapius.

O Liudas Gira buvo ne tik poetas, kuriam pagarbą jautė Bernardas Brazdžionis už jo „Gale lauko toli“, ar žurnalistas, rašęs į lietuviškus leidinius. Jis buvo susijęs su lietuviškomis mokyklomis, švietimu ir mokslu tiesiogine prasme. Dalyvavo Lietuvių mokytojų sąjungos veikloje, aktyviai veikė kuriant Lietuvių mokslo draugiją, prieš Didįjį karą lenkiškame Vilniuje redagavo ir leido lietuviškus leidinius. Ir dar kokius!

„Pagūglinę“ nesunkiai galime rasti informacijos apie jo kūrinius. „Mylėkime savo kalbą!“, „Mylėkime mūsų tėvynę!“, „Kas yra lietuviai ir Lietuva“, „Cit, paklausykit!: parinktos iš lietuvių poetų geriausios eilės tinkamos skaityti viešuose vakaruose ar šiaip susirinkimuose“, „Vaikai ir alkoolio nuodai: alkoolio kenksmingumas į vaikų protą ir organizmą“ ir taip toliau. O ir nepriklausomoje Lietuvoje jis išleido „Lietuvių rašybos vadovėlį“ ir knygą „Poezijų raštai: parinkti Lietuvos mokyklų jaunimui“. Tad kur tokiam paminklui stovėti, jeigu ne prie Švietimo ir mokslo ministerijos? Čia jau ir patriotams turėtų patikti. Nepaisant to, Gira dar baigė ir kunigų seminariją.

Ir dar kyla įtarimas (arba kas gali paneigti), kad Liudo Giros paminklo nukėlimu buvo suinteresuota Lenkų rinkimų akcija. Liudas Gira gi savanoriu išėjo tarnauti į besikuriančią Lietuvos kariuomenę, trumpai buvo Vilniaus miesto komendantu. Dar rašoma, kad Liudas Gira organizavo būrį savanorių, kurie 1919 metų sausio 1 dieną virš Gedimino pilies iškėlė lietuvišką trispalvę. Šiandien ši data Lietuvos patriotų minima kaip Vėliavos diena.

Liudas Gira organizavo ir Lietuvos žvalgybos veiklą ir nuo 1919 metų rugpjūčio iki lapkričio buvo Krašto apsaugos ministerijos Žvalgybos skyriaus vadas, ne be jo aktyvaus dalyvavimo buvo atskleistas lenkų organizacijos POW surengtas sąmokslas nuversti Lietuvos Vyriausybę. Atskleidus sąmokslą kito poeto Czesławo Miłoszo tėvas turėjo bėgti į Lenkiją. Už POW sąmokslo atskleidimą Liudas Gira gavo ir Lietuvos valstybės ordiną.

Jonas Aistis „Milfordo gatvės elegijose“ rašė: „Yra žmonių, kurių vieno pilnas miestas ir pilna šalis. Toks buvo Liudas Gira [...]. Buvo labai socialus žmogus [...]. Man, senam kauniečiui, atrodė, kad Gira užgimė ir užaugo Kaune, ir jis man atrodė senesnis už patį miestą, neišskiriant ir pilies griuvėsių. Ir jis miestą papildė. Buvo šaunus, jei ne kitiems, tai bent pats sau. Jame buvo vienas labai moteriškas bruožas: jis žinojo savo įdomumo giliausius užkabarius, tai yra jam, kaip moteriai, negalėjai pasakyti nieko, ko jis pats apie save būtų nežinojęs. Žodžiu, jis buvo be galo įdomus. Kompanijoje auksas. Gyvas kaip kielės uodegėlė ir gyvas sidabras drauge.“

Nors kartais elgėsi kaip klounas, nebuvo naivus, mokėjo gyventi, o iki senatvės liko gyvybingas. Bet čia jau detalės. Nuo 1937 metų, anot to paties Aisčio, jis pradėjo linkti prie komunistuojančio Paleckio, lankytis sovietų ambasadoje, bendrauti su Pozdniakovu: „Vėliau Giroje seno Giros jau visai nebuvo. Jau nešiojo pigius, iš piršto išlaužtus gandelius ir jau visai atvirai rausėsi po pamatais. Porą kartų bandžiau jį pakalbinti kaip tik tais klausimais. Jis sakė, kad reikia eiti su gyvenimu, bet jis tai sakydavo jau taip, lyg būtų tai iš ko nors išmokęs, o ne pats tą mintį priėjęs. Ir nusikalbėdavo gana bjauriai ir su tam tikra įžūlia drąsa, jog buvo jaučiama, kad jis turi kažką baisiai galingą už savo pečių. Ir aš tada pamačiau, kaip klounai gali būti pavojingi ir žiaurūs.“

Matyt, Aistis būtų pritaręs paminklo Girai pašalinimui, juo labiau kad estetinis vaizdas tokioje erdvėje nebuvo ypatingas. Tačiau čia kyla klausimas apie tam tikrą veidmainystę. Paminklai, skirtingai negu žmonės, niekam pakenkti nebegali. Tegul geriau jie lieka simboliai, mūsų atminties liudytojai, kurie bylotų apie sovietmečio laikus. Laikus, kurie, nori ar nenori, deja, buvo.

Tik kaip su tais gyvaisiais atminties liudytojais, valdininkais, teisėjais, politikais ir universitetų profesoriais, kurie rašė disertacijas apie socializmą ir tą pačią 1940 metų socialistinę revoliuciją, už kurią buvo demontuotas paminklas Liudui Girai? Beje, o kaip bus su paminklu Petrui Cvirkai Pamėnkalnio gatvėje? „Cukrinių avinėlių“ autorius taip pat vyko parvežti „Stalino saulės“.

Šiaurės Atėnai

Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
22. mo
(2013-10-15 10:56:12)
(89.116.236.190) Parašė:

skaityk ekspertuose kodel-nato-arteja-prie-rusijos-sienu/21. mo
(2013-10-15 10:55:00)
(89.116.236.190) Parašė:

ir bus pakartota viskas tik kitų.. griaukit, 17. Raigerdas labai teisus, delei to mus mankurtams ir nurodoma griauti20. tataigi
(2013-10-15 10:54:22)
(89.116.236.190) Parašė:

trink tarpus http://www.ekspertai.eu/ kodel- nato- arteja-prie- rusijos- sienu/...... ir bus pakartota viskas tik kitų.. 17. Raigerdas labai teisus, delei to mus mankurtams ir nurodoma griauti19. Česlovas
(2013-10-14 21:11:56)
(78.62.164.7) Parašė:

Liudo giros paminklas politiniams kaliniams ir temtiniams nepatiko, bet labai patiko ju suvaziavime saltybarsciu spalvos Dales dalyvavimas18. Raigerdas
(2013-10-14 16:17:12)
(93.203.54.159) Parašė:

Štai jums faktas: komentatorius 10. česlowas (2013-10-13 18:01:18) (89.117.245.201) Parašė: "reiktų paminklo Gitleriui, Tai mūsų istorija, o paminklas juk niekam nepakenks". Kaip matote, tai labai kvailas žmogus. Ir šis komentaras turi vertę, nes jis parodo mūsų tautos civilizuotumo lygį. Šitas kvailys taip pat turi išliekamąją vertę. Jis yra absoliučiai aklas ir jis nė kiek nesiskiria nuo to pačio bolševiko, kuris buvo savo laiku už paminklų griovimą. ŽMOGUS MĄSTO STEREOTIPAIS. Jokio paminklo Hitleriui nebuvo pastatyta. Tačiau Česlowui vaidenasi, kad buvo. Tačiau Klaipėdoje buvo vokiečių paminklų. Kur jie yra? Jų nėra. Kalingrado srityje gyvena rusai, kurie niekada per amzžius nebuvo tos žemės šeimininkai. Šita žemė be praeities. Jos pareitis yra sunaikinta. Nors ji yra labai geroje geografinėje padėtyje, tačiau ten gyvena žmonės ir gimsta kartos be praeities. bet jūs nieko negirdite apie Kalingrado sritį. Jo kaip ir neegiztuoja, nors pagal istorinę atmintį tai turėtų būti vienas iš turtingiausių ir gražiausių Europoje kraštų. Neliko šios žemės šeimininkų - prūsų. Ir jūs matote, kaip karta gimsta po kartos, bet jie yra be atminties. Karaliaučius arba Karalių miestas, kuris vaidino didžiulį vaidmenį tiek Vokietijai, tiek Lietuvai, tiek Lenkijai, tiek Baltarusijai buvo sunaikintas. Mankurtai sunaikino visą istoriją. Dabar gyvenantys ten rusai, jaučiais svetimi, todėl jų kultūra yra nyki. Tokia yra lemtis žmonių arba puspročių, kurie nori naikinti atmintį. JEIGU JŪS PASIŪLYSITE ŠITIEMS KVAILIAMS SUNAIKINTI DALĮ SAVO ATMINTIES, TAI JIE NESUTIKS. BET JIE VISADA SUTIKS, JEIGU TAI REIKĖTŲ SUNAIKINTI KAIMYNO ATMINTĮ ARBA KADA REIKIA KAŽKĄ BLOGO PADARYTI KAIMYNUI ARBA VISAI TAUTAI. MUMS REIKIA SUPRASTI PAGALIAU - MES TURIME NAIKINTI NE ATMINTĮ, O MES TURIME NAIKINTI ESAMUS MŪSŲ TAUTOJE ATMINTIES NAIKINTOJUS. TIK TOKIU ATVEJU MES IŠLIKSIME KAIP TAUTA.17. Raigerdas
(2013-10-14 15:53:06)
(93.203.54.159) Parašė:

Visiems kvailiams arba pseudopatriotams noriu pasakyti štai ką: Lietuva buvo TSRS sudėtyje. Ir netgi pačiam didžiausiam Lietuvos kvailiui - patriotui turėtų būti aišku, kad tai yra faktas. Komunistų partijos ideologiją ir valdžią vykdė ne marsiečiai, o patys lietuviai. Šitie paminklia yra gyvi šito fakto liūdininkai. Jie atspindį tuometinę ideologiją ir viską, kas tuo metu buvo daroma. Istorine prasme, o ne paminklo skulptoriaus genialumo prasme, tai yra neįkainuojamas dalykas. Jums prireiks šimtmečių, o gal net tūkstantmečių, bet jūs nesukursite to, kas buvo sukurta naturaliomis sąlygomis. To atgaminti ir pakartoti neįmanoma. Jeigu mūsų buduliai-patriotai pradės naikinti visus šituos paminklus, tai sekančios kartos pakartos tas pačias klaidas NEIŠVENGIMAI. Štai jums faktai: BOLŠEVIKAI NAIKINO VISUS CARO LAIKŲ PAMINKLUS. IŠLIKO NEDAUG. JIE GRIOVĖ TĄ NEAPKENČIAMĄ JIEMS KAPITALIZMĄ. KOKS VISO TO GRIOVIMO REZULTATAS? PAČIOJE RUSIJOS ŠIRDYJE, PAČIOJE RAUDONOJOJE AIKŠTĖJE, BUVO PASTATYTA EGIPTO LAIKŲ MINIPIRAMIDĖ. JOJE PATALPINTAS LENINO MUMIJA, KURI TEBĖRA IKI PAT ŠIANDIEN. BUVO PLANUOTA IR KIAT MUMIJA - STLAINO MUMIJA. IR JIE DARĖ NE IŠ KOKIŲ NORS BLOGŲ PASKATŲ - O TAI BUVO JŲ SUPRATIMAS APIE MENĄ. TAUTA, KURI NAIKINA SAVO ATMINTĮ PASMERKIA SAVE. ŽMOGUS BE ATMINTIES YRA PSICHOTIKAS. GRIAUTI ATMINTĮ SIŪLO TIK NESVEIKI ŽMONĖS. TAI PATRIOTAI-MANKURTAI. JIE NESUPRANTA, KAD TIE PAMINKLAI YRA NE ATMINTIS KOMUNISTŲ VALDŽIAI, O ATMINTIS APIE TAI, KAIP ŽEMIAUSIOS KULTŪROS ŽMONĖS KŪRĖ SAVO PRIMITYVŲ MENĄ. PAŽIŪRĖKITE Į DABARTINĮ LAIKĄ. ŠTAI JAU VILNIUJE VYKSTA DEMOSTRACIJOS UŽ "LYGYBĘ". IR JŪS JŲ NEATPAŽĮSTATE. TAI TIE PATYS LOZUNGAI, KURIE NEŠIOJO KOMUNISTAI. TAI TIE PATYS METODAI IR NEVA KOVA "UŽ LYČIŲ LYGYBĘ". BET PATRIOTŲ -MANKURTŲ ATMINTIS LABAI TRUMPA, NES JIE PAMIRŠO APIE MOTERIS-TRAKTORININKES KOMUNISTŲ LAIKAIS. AR TSRS NEBUVO LYČIŲ LYGYBĖS? JEIGU JŪS SUGRIAUSITE PAMINKLUS, TAI JŪS NEATPAŽINSITE Į "NAUJUS RŪBUS" PERSIRĖDŽIUSIŲ IR PERSIDAŽIUSIŲ DESTRUKTYVIŲ ŽMONIŲ. JIE NESAKYS, KAD MES ESAME DESTRUKTYVŪS IR NORIME SUARDYTI VALSTYBĘ, O PO MŪSŲ NORS TVANAS, BET JIE SAKYS, KAD MES UŽ "LAISVĘ, LYGYBĘ, BROLYBĘ". TAI BUVO ŽINOMA NUO GILIOS SENOVĖS. TAČIAU DĖL TO, KAD TAUTOS NEPALIEKA SAVO ATMINTYJE TIKSLIŲ ĮVYKIŲ KOPIJOS, TAI SEKANČIOS KARTOS KARTOJA TAS PAČIAS KLAIDAS, KURIOS JAU BUVO PADARYTOS. JEIGU ĮVESTI LIETUVOJE MIRTIES BAUSMĘ, TAI AŠ BŪČIAU UŽ TAI, KAD MIRTIES BAUSMĖ TURĖTŲ BŪTI VYKDOMA TIK VIENU ATVEJU - JI TURĖTŲ BŪTI VYKDOMA TIK TAUTOS ATMINTIES IR TIKRŲ ĮVYKIŲ GRIOVĖJAMS ARBA TIKSLIAU PASAKIUS TIKROS TAUTOS ISTORIJOS GRIOVĖJAMS.16. Vytautas Ju.
(2013-10-14 11:08:57)
(195.182.64.237) Parašė:

Ne kiekvienas aptašytas akmuo ar į formą supiltas gipsas ir metalas tampa paminklu. Pamėnkalnio gatvėje stovi statula ant uolos gabalo, o ne paminklas. Statulos politiniams veikėjams yra bandymas įamžinti ideologijas tarnus, o ne laikotarpius. Jei kas bijo pamiršti okupacijos laikus, okupantus ir kolaborantus, tegu pasistato statulas savo darže ar ant spintelės. Tų, kurių artimieji žuvo ir puvo lageriuose okupacijos metais, sovietmečio tikrai nepamirš. Normalūs žmonės paminklus stato žūties ar laidojimo vietoje ir jie tikrai niekam neužkliūna.15. gal
(2013-10-14 05:36:18)
(193.219.191.26) Parašė:

pasikalbink Vareiki pas save visus tuos saulę vežusius.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras