2020 m. liepos 8 d.

 

Apie rinkimus iš Čikagos

34
Paskelbta: 2012-10-18 23:04 Autorius: Ligija Tautkuvienė, Biciulyste.com

Baigėsi pirmasis rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą turas. Jau išrinkta didesnė pusė būsimo Seimo narių, o kiti, likusieji, dar susikaus antrajame ture.

Buvau šių rinkimų stebėtoja (pakvietė ir pasitikėjo Drąsos kelio partija). Iškart nuraminu – per visą gyvenimą nepriklausiau nė vienai partijai, nestojau nė į vieną, nors net trys iš dabartinių siūlė įsijungti į jų gretas. Esu ištikima savo nuostatai – tik nepriklausomas nuo partijos žmogus yra laisvas savo sprendimuose. Iš tėvų paveldėjusi katalikišką tikėjimą, kuris visą gyvenimą buvo tarsi kelrodė žvaigždė (sovietmečiu, žinoma, prislopintas), vadovaujuosi jo pagrindiniais principais, sureikšmindama - nevok ir nemeluok.

Taigi, rinkimai. Visų pirma, kaip ir praėjusieji, taip ir šie, buvo palikti nežinomybėje. Nors Čikagos konsulato darbuotojai įsitikinę - jei žmogui rūpi rinkimai, jis susiras internete reikiamą informaciją, manau, tai tik parodo biurokratinį požiūrį į svetimoje šalyje gyvenantį tautietį. Informuoti ir skelbti laikraščiuose buvo būtina. Niekur nesimatė jokio agituojančio plakato – rinkimai artėja...

Kelios blogybės, kurias būtina įvardinti:

1. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kažkodėl nusprendė, kad norintys balsuoti turi užsiregistruoti iki rugsėjo 15 dienos. Vėliau, matyt, sulaukus ne vieno priekaišto, buvo pratęsta iki spalio 7-osios. Spalio 9 dieną paskambinusi į LR generalinį konsulatą VRK pirmininkei Čikagoje Kristinai Tamošaitytei, atsitiktinai išgirdau, kad galima balsuoti ir iš anksto neužsiregistravusiems. Supratusi, kad konsulatas apie tai praneša tik savo žmonėms, gal ambasados ar VRK tinklalapyje, nieko nelaukdama prispausdinau, padauginau ir išvežiojau visur, kur tik įmanoma, skelbimų apie šią galimybę. Mano džiaugsmui, tokių neužsiregistravusių vien Pasaulio Lietuvių Centre Lemonte atvyko apie 170!

2. Keistoka situacija susidarė sekmadienį, spalio 14 dieną, kai 10 valandą ryto gen. konsulas Marijus Gudynas pradėjo aiškinti besirenkantiems LR piliečiams, jog atėjo nurodymas iš VRK - tiems, kurie neužsiregistravę iš anksto, rinkimus pabaigti 10 valandą ryto. Gerai, kad laiku išgirdau ir pareiškiau protestą, nes jokių naujų nurodymų mes – stebėtojai - nesame gavę. Tad kokia saviveikla rinkimų viduryje užsiima VRK, nutraukdama juos, ir kodėl? 

3. Atvykę iš toliau ir norėję balsuoti, bet pavėlavę kelias minutes po 12 valandos, tokios teisės nebeturėjo. Juridiškai teisinga, bet kai žinai, kokius atstumus reikia įveikti, pagalvoji, kad nieko nebūtų nutikę, jei žmogus iš Kalifornijos, kuris dvi dienas skambino į konsulatą ir ieškojo informacijos apie rinkimus, bet išgirdo tik tiek, kad šeštadienis ir sekmadienis - nedarbo dienos, būtų galėjęs balsuoti, nors ir atskubėjo į Lemontą kiek pavėlavęs. Blogai, kai savaitgalį skambinusieji nebuvo informuoti apie rinkimus.

4. Keista, kad Lemonto apylinkės balsadėžėje buvo rasta nemažai sugadintų ar negaliojančių biuletenių, kai į vidinį voką buvo įdėtas referendumo lapelis, o į išorinį - biuleteniai. Drįstu kaltinti karjeros diplomatą Gediminą Bagdoną, nepakankamai ir nepagarbiai aiškinusį balsuotojams, kaip ir ką žymėti, kaip sudėti… Esame visi lygūs. Tik šiandien jūs sėdite aukštėliau, išlaikomi mokesčių mokėtojų pinigais, tuo tarpu visi atvykusieji balsuoti tuos pinigus uždirba savo darbu, dalį jų išsiunčia į Lietuvą… Eiliniam žmogui būtų suprantamiau, jei Lietuvos VRK būtų tariamasi su kalbininkais dėl įvairių terminų vartojimo. Pvz., vokus įvardinti: mažas ir didelis. Tada aišku, kad į mažąjį reikia sudėti biuletenius, o į didelį – mažąjį ir rinkėjo kortelę. Ataskaitoje irgi daug keistų terminų: pirmumo balsai, paduoti balsai, paštu ir t. t. Paštu atkeliavę vokai turėtų būti atskiroje dėžėje ir nemaišomi su balsuojančiųjų tiesiogiai. Tada gal būtų įmanoma ir didesnė kontrolė. Be reikalo balsavusiųjų Čikagos konsulate ir Lemonte balsai surašyti kartu.

5. Niekaip negalėjau suprasti, kodėl tik vienas žmogus tikrina balsavusiųjų sąrašą? Kodėl nėra dublikato, kurį galėtų turėti konsulė Kristina Nepaitė? Komisijos pirmininkė Kristina Tamošaitytė stengėsi viską atlikti, sekdama VRK nuorodą papunkčiui. Skaičiuoti galėtų padėti ir stebėtojai, jei leistų įstatymas.

6. Noriu tarti gerą žodį gen. konsulo Marijaus Gudyno adresu – jis pasirodė žymiai žmoniškesnis, supratęs, kad daugelis atėjusių balsuoti gal nesuvokė ir ne taip sudėjo į vokus, kaip reikėjo. Pažeidusiųjų tik iš dalies, kai biuleteniai buvo išoriniuose vokuose, o referendumo lapeliai – mažuose ir užklijuoti, gen. konsulas leido prijungti prie įskaitytų. Tuo tarpu karjeros diplomatui norėjosi juos išmesti, sunaikinti – taip liktų mažiau darbo.

Nepaisant visų gąsdinimų, kad balsai bus neįskaičiuoti, Kristinos Tamošaitytės pastangomis (ji skambino,  perdavinėjo neužsiregistravusiųjų pasų duomenis, tikrino, kad nebūtų dubliuojama Lietuvoje), balsavusiųjų biuleteniai buvo užskaityti, išskyrus Algio Š. Jis - Sausio 13-osios medalininkas, dirbęs pirmosiomis Nepriklausomybės dienomis Aukščiausioje Taryboje, įgijęs kitos šalies pilietybę, bet nesuspėjęs laiku pasirūpinti išlaikyti LR pilietybę, vis dėlto balsavo, tikėdamasis atlikti pareigą Tėvynei... Deja, Egidijaus Kūrio ,,grupės draugų“ darbo vaisiai veikia. O kiek dar tokių piliečių, kuriems Lietuva Tėvynė atėmė prigimtinę teisę į LR pilietybę?!

Balsuota neaktyviai. Paštu ir tiesiogiai savo pareigą atliko tik 723 asmenys, sugadintų biuletenių buvo 23. Jei mano (stebėtojos) skaičiavimai ne visai atitinka konsulato, paklaidos galimos – juk pirmadienį perskaičiuojant biuletenius stebėtojai nedalyvavo.

Ką kaltinti dėl tokio pasyvumo ar protesto? Dvigubos pilietybės klausimas, kurio niekaip neišsprendė dabartinis Seimas, galėjo būti ta priežastis, dėl kurios daugelis jau numoja ranka į Tėvynę. Ne vienas pakartoja Andriaus Kubiliaus nuostatą, jo cinizmą išvykstančiųjų iš Lietuvos adresu – kiti atvažiuos… Taip, po metų jau 65 tūkstančiai naujų imigrantų įgis LR pilietybę, o mes, gimę ir augę savoje šalyje, netenkame... Kieno užsakymu?! Tad apie kokią ,,globalią Lietuvą” kalbama nuo ambasadoriaus Vygando Ušacko laikų? Kol kas tai tik pinigų išplovimas iš Lietuvos įvairiems, neretai abejotiniems, renginiams svetur.

Į Guiness’o rekordų knygą galima būtų įrašyti Kristinos Brazauskienės, nykštukines partijas, gavusias iki trijų balsų. Išeivijoje buvo balsuojančių už Darbo, Socialdemokratų partijas, liberalų sąjūdį. Stebiuosi, kad balsuoja žmonės, nė neįsigilinę, ką pasirinktos partijos nuveikė ir kokie jų iššūkiai. Štai, tik 8 procentai liberalų sąjūdžio deputatų balsavo ,,už“ natūralią vyro ir moters šeimą. ,,Prieš“ arba susilaikė balsuojant: Petras Auštrevičius, Arminas Lydeka, Dalia Kuodytė, Gintaras Steponavičius, Laimontas Dinius, Audrius Endzinas, Kęstutis Glaveckas, Eligijus Masiulis. Prieš natūralią šeimą pasisako darbo partija, o socialdemokratų - ,,prieš” net 43 procentai (viena jų Aušrinė Marija Pavilionienė).

Lemonte ir Čikagoje - beje, konsulate balsavo tik 17 rinkėjų - per abi apylinkes daugiausiai balsų gavo Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TDS-LKD). Antroje vietoje liko Drąsos kelio partija. Ireną Degutienę (277 balsai) ir Neringą Venckienę (252) skiria tik 25  balsai (Niujorke atitinkamai 125 - 50). Kai kam atrodo, kad jauna partija nugvelbė Tvarkos ir teisingumo partijos balsus. Galvoju kitaip – visuose rinkimuose balsavau už TS-LKD, šįkart nuomonę pakeičiau - už Drąsos kelią. Nusivylimą konservatoriais parodė ir rinkimai Lietuvoje. Kur matyta ir girdėta, kad Lietuva taip balsuotų už socdemus (pamiršusi Kirkilo Leo LT, kitas aferas) ir kitataučio Uspaskicho įkurtą partiją, kurios neužpajamuoti 25 milijonai litų sudavė nemažą smūgį Lietuvai. Darbiečių byla neišnarpliojama jau šeštus metus. Matyt, sąmoningai. Jei žmogus nekaltas, ko jis slapstėsi Maskvoje, kaip ir Zuokas – abonentas, Varšuvoje? N. Venckienė niekur nebėgiojo, nesislapstė. Gydytis visi turime teisę. Savo akimis, apsilankiusi Garliavoje rugpjūčio 18 dieną, mačiau sutinusią N. Venckienės koją, praėjus dienai po antrosios operacijos.

Manau, kad Drąsos kelio partijai balsus atidavė tie, kurie supranta ir mato, jog Lietuva ritasi į bedugnę. Kudakuoti, kad ekonomika stabilizavosi, daugiau nei juokinga. Kokia stabilizacija, jei A. Kubiliaus valdymo laikotarpiu Lietuvos skola priartėjo prie 50 MILIJARDŲ litų?!!! O atominė elektrinė, kurios išlaidos sudarytų dar 20-25 milijardus skolintų pinigų?! Tauta aiškiai pasakė - ,,Ne” atominei. Gal ne veltui premjeras važinėjo į Kiniją? Juk JAV jau paskendusi Kinijos kišenėje, nors dar vis spardosi ir mulkina piliečius – esame galingiausia valstybė pasaulyje. Vargu. Atrodo, kad blogas pavyzdys užkrečia, o kai valstybės finansuose nėra skaidrumo ir viešumo, tai valdžiažmogiams įmanomi visokie sandoriai.

Antrasis rinkimų turas ir dviguba pilietybė

Artėja antrasis balsavimo turas. Tikiu, kad anksčiau ne vienas, gyvenantis išeivijoje, nemąstydamas ir nesvarstydamas balsavo tik už konservatorius (Tėvynės sąjungą) ir prie jų prisijungusius Krikščionis demokratus. Jei iki kovo 23 dienos aš dar kiek dvejojau, svarsčiau, ,,už“ ar ,,prieš“, tai po įvykio Garliavoje, kai buvo ,,imama“ mažoji mergaitė, apsisprendžiau. Gegužės 17-osios rytas apvertė aukštyn kojomis žmonių pasitikėjimą Prezidente, Seimo ir Vyriausybės vadovais, konservatoriais ir visais kitais seimūnais. Argi be jų pritarimo ir leidimo kažkokia (galbūt ne itin sveikos nuovokos) privati antstolė turėjo teisę valdyti valstybės pareigūnų pajėgas - 240 policininkų – ir nurodyti jiems apsupti tris Garliavos namus, uždaryti mokyklą, t. y. nutraukti moksleiviams pamokas tik dėl to, kad iš gimtųjų namų išplėštų mažametį vaiką?

Atsisakiusi teisėjos mantijos N. Venckienė pasuko į politikės kelią, o jos tikslas labai aiškus ir paprastas - būnant valdžioje kovoti už Teisingumą visai Tautai.

Nebalsavau už I. Degutienę. Praeitų metų rudenį, kai svečiavosi Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, per susitikimą su tautiečiais seimūnas Emanuelis Zingeris pristatė ją kaip nukentėjusių Sibiro tremtyje šeimos atstovę. Tai melas, nes ne I. Degutienės, kuri ramiai leido vaikystę Druskininkuose, o jos vyro Degučio tėvų šeima buvo ištremta. Ar I. Degutienė paneigė susirinkusiems, tarkime, šią ,,klaidą”? Tikrai ne. Kukliai nuleidusi akis ji melavo toliau, prisiekinėdama, kad net ,,tada, kai Prezidentė vetavo dvigubos pilietybės įstatymą, ji balsavusi ,,už”. Deja, ponia Degutiene, Jūs ir vėl melavote – balsuojant susilaikėte, kaip ir susilaikė A. Lydeka. O reikėjo tik šešių balsų, kad dvigubos pilietybės įstatymas įsigaliotų.

Tęsiant dvigubos pilietybės klausimą, tik I. Degutienės rekomendacija vienas didžiausių dvigubos pilietybės išlaikymo priešų, kalnus ilgų ir nuobodžių išvedžiojimų prirašęs (bernardinai.lt) M. Romerio universiteto profesorius Dainius Žalimas tapo Konstitucinio teismo teisėju. Kodėl? Todėl, kad Seimo pirmininkei dvigubos pilietybės klausimas - “dzin”. Nei ji gilinasi, nei domisi, tik gyvena principu – noriu duodu, noriu ne. O paskutinis teiginys, kad įstatyminis kelias išsemtas, tik patvirtina nenorą šį klausimą išspręsti.

Ką gero I. Degutienė nuveikė Lietuvai, ilgus metus ,,tarnaudama” Lietuvos Respublikos Seime? Nepamiršome, kad pasirašant Mažeikių naftos pardavimo amerikiečių kompanijai Williams aktą ji stovėjo šalia ūkio ministro, tik jos parašo nereikėjo. Tai padėjo išsisukti nuo kaltinimų. O Snoro banko griūtis ir jos sūnaus bei vyro laiku ir paslapčia pasiimti ir pervesti į kitus bankus milijonai? Juk A. Šleževičius už žymiai mažesnę atsiimto indėlio sumą netrukus neteko premjero posto. Jei taip Amerikoje – jau seniai būtų ,,impeachment’as”. Deja, čia Lietuva ir ne visada lietūs lyja. Pati Seimo pirmininkė dėl seimūnų ,,kolegialumo” arba neįgalumo, teisinio nihilizmo, taip ir nebuvo atstatydinta. O nusikalsta įstatymams ir ne kartą - vietoje vieno namo šeima pasistatė tris, draustinyje nelegaliai pasistatė sodybą, užgrobė – atsitvėrė  ežerą, priklausantį visiems, protegavo savo dukros draugę Editą Žiobienę į Vaikų teisių kontrolierės pareigas ir t. t. Ar eilinis Lietuvos pilietis išvengtų teisinės atsakomybės? Tikrai ne. I. Degutienė dejuoja, kad visur pasiklausoma jos pokalbių, kad darbą diktuoja ir jau seniai valstybę valdo VSD (suprantama, kaip KGB) ir nieko nedaro?! Tai ko veržtis į valdžią, jeigu ten taip sunku dirbti?!

Artėjant antrajam rinkimui turui, Naujamiesčio apygardos rinkėjai turės apsispręsti, ką rinktis: stiprinti Drąsos kelio kandidatę (praverstų Emigrantų partiją palaikiusiųjų balsai, nes tik viena Drąsos kelio partija įtraukė į programą dvigubos pilietybės klausimą. Programa – tai įsipareigojimas) ar balsuoti už sisteminės partijos kandidatę.

Atėjo laikas keistis. Balsuokime už Drąsos kelio kandidatus: N. Venckienę, J. Varkalą, D. Danilevičių, G. Dručkų, Z. Žymančių, S. Stomą, A. Stancikienę, A. Skučienę, A. Patacką. Jei jie laimės rinkimus vienmandatėse, Drąsos kelio partija bus stipresnė. Galės sudaryti frakciją, pagalvoti, su kuo jungtis. Jei mums reikia Tiesos ir Teisingumo – balsuokime už tuos, kurie siekia atkurti socialiai teisingą visuomenę, kad galėtume jaustis saugūs ne tik mes, bet ir mūsų vaikai, vaikaičiai. Balsuokime, kad visuomenės gerovė būtų aukščiau už asmeninę, kad žmonės ne bėgtų, bet grįžtų į Tėvynę, balsuokime už kitokios Lietuvos Viltį.

www.biciulyste.com

 

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
34. Arturas
(2012-10-23 13:45:34)
(87.52.37.219) Parašė:

Aciu Ligija, puikus straipsnis. Mes irgi stebejom Kopenhagoje. Pazeidimu nebuvo, bet aktyvumas mazas. Deja, deja. Raginim, siuntem laiskus visiems, bet niekas nepadeda . . . dar lauki antras turas. linkejimai is Kopenhagos Arturas33. Kazys suvalkietis
(2012-10-22 18:21:10)
(78.58.111.86) Parašė:

P.Ligija, mes žinome, koks jautrus yra dvigubos pilietybės klausimas. Ir mano dukra jau išsiėmė australišką pasą ir jos trys dukrytės, grynaveislės lietuvaitės yra Ausralijos pilietės. Jeigu tai būtų tik mūsų tautiečių - vakariečių problema... Bet turime rūstų ir galingą Rytų kaimyną - dėl jo baugu. Jei tik suteiksi dvigubą pilietybę, jis pasinaudos tuo nedelsiant. Štai dabar kiek problemų su Vilnijos lenkais, o tuomet prisidėtų dar rusų penktoji kolona..32. Gintaras
(2012-10-22 04:42:39)
(69.171.163.193) Parašė:

Cia dipai,ir neprotaujantys balsavo uz komunistus,ir vagis,nes paciu smegeneles jau suskystejo,pagalvokite isvis,ar jus mastote!!!tik uz GERB.NERINGA VENSKIENE !!IR UZ D.K. partija!!!!padekime LT.likusiem zmonem!!!.31. dv
(2012-10-21 18:40:38)
(78.60.229.93) Parašė:

geras straipsnis, gera informacija, aciu poniai Tautkuvienei.30. Chicago
(2012-10-20 18:17:05)
(108.89.22.77) Parašė:

Pritariu Ligijai , Chicagoje informacijos apie rinkimus buvo l.mazai , jei pati nebuciau domejusis tai kazin kaip butu buve.Labai nusivyleme :Amerikos lietuviu" nes toks vaizdas kad niekas nevyksta , aisku priesrinkimine reklama Degutienei , o po Radziuno straipsniu pasiraso kad redakcijos nuomone nevisada sutampa. Tegul arbutis nesistebi kad jam sunku issilaikyti , jei ir toliau tokiu keliu eis - isnyks.29. Ar pakilsime
(2012-10-20 16:35:20)
(78.60.214.247) Parašė:

Ačiū Amerikos susipratusiems lietuviams už teisybę , visada balsuoju už teisybę, bet deja jau beveik 20metų nugali melas ir gobšuoliai.Palaikykime Drąsos kelią.28. Jules
(2012-10-20 08:54:40)
(78.56.245.254) Parašė:

I.Degutienė vienoje LRT laidoje, sėdėdama šalia šmeižiko, pasakiusio, kad Landsbergis tautą vadina šunauja irgi nepaneigė, o galėjo, turėjo progą, bet pramurksojo gyvatinė, o juk galėjo tiesiai šviesiai tautai pasakyti ir paaiškinti, kad profesorius taip pavadino tris bolševikuojančius „Respublikos“ žurnaliūgas. Nesustabdė Lietuvos konservatorių bliovėjų ant scenos viešai visai Lietuvai choru užbliovus, kad Landsbergis vagis – vagių ir Vyriausybė“, o juk irgi galėjo ir taip atsitiko ant dienų, patys gi visi tai matėte.27. Akivaizdu
(2012-10-20 08:47:30)
(78.56.245.254) Parašė:

Rinkimus žiauriai klastojo Darbo partija, socdemai ir jų sąjungininkai konciervai - tai labai akivaizdu, kad akivaizdžiau jau ir būt negali.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras