2020 m. vasario 25 d.

 

„Žalgiris – Geležies diena“ pagaliau policijoje

Paskelbta: 2012-01-23 10:26 Autorius: ekspertai.eu

Kai 2008 m. spalio 8 d. krašto apsaugos ministerijoje tarp tuometinio Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir filmus kuriančios įmonės "Studija 2" direktoriaus Arūno Stoškaus buvo pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo kuriant istorinį vaidybinį filmą "Žalgiris - Geležies diena", niekam nesisapnavo, kad visa ši "kūryba" tebus gėdinga pinigų plovykla, visomis įmanomomis priemonėmis "gesinama" garsios Generalinės prokuratūros rezonansinių bylų prokurorės Sigutės Malinauskienės.

J. Oleka ir A. Stoškus Tačiau, prisidengiant filmo gamyba, niekingai pavogti pinigai privalo būti sugrąžinti valstybei. Todėl EKSPERTAI.EU kreipiasi į Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininką Algirdą Matonį prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės turto iššvaistymo.

"Esame informuoti, kad policijai pavesta spręsti šitą klausimą, todėl prisijungdami prie šio Generalinės prokuratūros pavedimo prašome pradėti ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės turto iššvaistymo bei dokumentų suklastojimo", - sakoma EKSPERTAI.EU kreipimesi į policiją.

Primename, kad praeitą savaitę EKSPERTAI.EU sulaukė Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento Vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Zenono Buroko rašto, kuriuo jis pranešė, kad susipažinęs su medžiaga, kurioje S. Malinauskienė 2010 m. gegužės 20 d. priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, 2012 m. sausio 19 d. nutarimu panaikino šį prokurorės nutarimą.

"Lietuvos kriminalinės policijos biurui BPK 168 str.1d. nustatyta tvarka pavedžiau patikslinti duomenis apie galimai padarytas nusikalstamas veikas dalyje dėl svetimo turto iššvaistymo, pasisavinimo ar tarnybinio aplaidumo vykdant Žalgirio mūšio 600 metų minėjimo priemonių plano priemonę istorinio vaidybinio "Žalgiris - geležies diena" sukūrimas ir priimti proceso sprendimą", - informavo Z. Burokas.

Kaip žinoma, visa ši afera galėjo būti seniai ištirta, tačiau dėka rezonansinių bylų prokurorės Sigutės Malinauskienės melo, kuriuo ji pati rėmėsi, ikiteisminis tyrimas pradėtas nebuvo.

Pavogti pinigai valstybei nebuvo grąžinti, o nusikaltimus vykdžiusios personos iki šios dienos ir toliau užima aukštus postus valstybės tarnyboje. Reikia tikėtis, kad tiriant šią aferą policijai taip pat pavyks atskleisti dar svarbesnius dalykus, t.y. kodėl būtent prokurorei S. Malinauskienei, kuri iki praeitų metų vasaros net nebuvo įgijusi reikalingo išsilavinimo ir neturėjo privalomo bakalauro diplomo, Generalinės prokuratūros vadovybė skyrė vienu metu tirti ne bet kokias, o Tūkstantmečio VEKS, Operos teatro scenos renovacijos ir Valdovų rūmų bylas. Daugiau apie šią aferą rasite temoje "Žalgiris 600".

*****************************************

Su EKSPERTAI.EU pareiškimu policijai galite susipažinti čia: 2012 01 23 Vilnius Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkui Algirdui Matoniui PRAŠYMAS PRADĖTI IKITEISMINĮ TYRIMĄ DĖL DIDELĖS VERTĖS TURTO IŠŠVAISTYMO BEI DOKUMENTŲ SUKLASTOJIMO 2010 metų liepos 15 d., Lietuvai minint "Žalgirio" mūšio 600-ąsias metines, pasauliui turėjo būti pristatytas Lietuvos istorinis filmas.

Lietuvos Respublikoje istorinio filmo nuo 1972 m. iki šiol sukurta nebuvo. Todėl 2003-07-18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 971 Kultūros ministerija buvo įpareigota organizuoti tokio filmo sukūrimą. 2006 m. buvo pradėtas šio nutarimo vykdymas – paskelbtas konkursas istorinio filmo projektui sukurti, kurio metu buvo atrinkti du laimėtojai: UAB "Lintek" ir UAB "Lietuvos kino studija".

2006-08-04 d. Kultūros ministro Jono Jučo įsakymu Nr. ĮV-385 UAB "Litnek" (pateikęs scenarijų filmui "Broliai įveikę Europą" scen. autorius  Juozas Marcinkevičius) ir UAB “Lietuvos kino studija (pateikusi scenarijų filmui "Margiris" scen. autorius Marius Ivaškevičius) skirta po 50.000 Lt parengiamiesiems darbams atlikti.

Konkurso komisija 2-jų atrinktų scenarijų autorius  kvietė į konkurso komisiją pokalbiui. 

Pokalbyje, be kitų klausimų, buvo akcentuota, kad pasiūlytas pavadinimas istoriniam filmui - "Broliai įveikę Europą" nėra tinkamas ir pasiūlė autoriui J.Marcinkevičiui pateikti kitą galimą jo pateikto istorinio filmo scenarijaus pavadinimą.

Autoriui J. Marcinkevičiui  tikintis, kad istorinis filmas dienos šviesą išvys būtent 600-ųjų "Žalgirio" mūšio minėjimo Lietuvoje proga, pastarasis užrašė eilutę iš savo kurtos poemos "Geležis". "Žalgiris - geležies diena".

Šiuo tęstiniu  scenarijaus pavadinimu toliau buvo įvardinamas  visas projektas: "Žalgiris - geležies diena". 2006-12-21 d. Kultūros ministerija su UAB "Lintek" pasirašė sutartį Nr. KI /06/56 dėl parengiamųjų darbų vykdymo. Kultūros ministerijos priimtuose įsakymuose yra aiškiai ir konkrečiai numatyta, kokie darbai yra priskiriami parengiamiesiems darbams. Tai - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir nacionalinio kino rėmimo programos lėšų skyrimo kino projektams taisyklėse (patvirtintose-L R kultūros ministro 2006 m.lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-615) yra paaiškinta Filmo gamybos parengiamųjų darbų sąvoka - filmo projekto rengimo etapas (iki pirmos filmavimo dienos), kurio metu atliekami šie darbai: filmo siužeto, charakterių vystymas; dialogų rašymas; leidimų naudoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus įsigijimas; darbas archyvuose; scenarijaus rašymas; kūrybinės grupės formavimas; filmavimo bandymai; bendros gamybos partnerių ir rėmėjų paieška; finansinių, rinkodaros ir platinimo planų rengimas; maketų, eskizų rengimas; grafinių projektų rengimas ir kiti filmo gamybos projekto įgyvendinimui pradėti būtini darbai.

Taigi, šiuos parengiamuosius darbus atlikęs, autorius J. Marcinkevičius perdavė kūrinį pavadinimu "Žalgiris - Geležies diena" UAB "Litnek" direktoriui Arūnui Stoškui, gaudamas už tai atlygį.

Tuo tikslu 2006-12-05 autorinės kūrinio sutarties Nr. 01 pagrindu, yra neva pastarojo pasirašytas 2006-12-29  kasos išlaidų orderis. Pasirašė, kad į rankas gavo 29.750 Lt, realiai gaudamas 15.000 Lt.

Tačiau dėl šių faktų neatitikimo tikrovei J. Marcinkevičius nė nemanė ginčytis - jam tolimi buvo teisiniai - buhalteriniai dalykai. J. Marcinkevičiui buvo svarbu, jog ištesėjo duotą žodį - parašė scenarijų. Istoriniam filmui - "Žalgiris - geležies diena". Bet kaip vertinti sutartį, kuria minėtas scenarijus perduotas? Šioje sutartyje nėra privalomų J. Marcinkevičiaus parašų, o ir nurodytasis joje istorinio filmo pavadinimas "Broliai įveikę Europą" jau seniai pakeistas? Be to, scenarijaus perdavimo - priėmimo akte - ne J. Marcinkevičiaus parašas. Kodėl šie akivaizdūs faktai nebuvo tiriami? 2007-07-12 d. Lietuvos Kino tarybai yra pateikiamas galutinis istorinio filmo "Žalgiris - geležies diena" scenarijaus variantas, tačiau ne konkurse atrinktosios UAB "Litnek", o pašalinės įstaigos - VšĮ "Studija 2" vardu. T.y. įstaigos, kuri nebuvo atrinkta konkurse istorinio filmo scenarijaus sukūrimui, vardu. Tačiau šie veiksmai, prieštaraujantys minėto konkurso nuostatoms bei apskritai konkurso rengimo tvarką nustatantiems teisės aktams, tirti nebuvo.

Neturėdama teisės teikti istorinio filmo scenarijaus projekto, nebūdama atrinkta vykusiame konkurse dėl istorinio filmo sukūrimo, VšĮ "Studija 2", vadovaujama to paties direktoriaus A. Stoškaus, nurodė, kad pateikto istorinio filmo scenarijaus autorius - J. Marcinkevičius; dalyvaujantys asmenys - Marius Daškus, Raimundas Banionis.

Svarbu paminėti, kad UAB "Lietuvos kino studija", pristatydama projektą "Margiris" nurodė bendrą finansuotiną tokio filmo sumą - 11.121.617,00 Lt, tuo tarpu projektą "Žalgiris – geležies diena" pateikusi konkurse nedalyvavusi VšĮ "Studija 2" nurodė esant reikalingai 17.050.000,00 Lt sumą.

Jau vėliau, šviesaus atminimo Marijonas Giedrys tikino, kad tokiam filmui pakaktų ir 7 mln. biudžeto... 2008-07-29 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-348 "Dėl 2008 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo istorinio vaidybinio pilnametražio filmo gamybos projektui" skirta 500.000,00 Lt tikslu iš dalies finansuoti VšĮ "Studija 2" istorinio vaidybinio pilnametračio filmo "Žalgiris - geležies diena" gamybos projektą.

2008-08-04 d. LR Kultūros ministerijos profesionalaus meno skyrius šiuo tikslu pasirašė sutartį su VšĮ "Studija 2", Nr. KI 08/36Ž  kurios neatskiriamoji dalis yra  vykdytojo pateikta ir ministerijos patvirtinta darbų sąmata. 2008-12-31 dienos VŠĮ  "Studija 2" pateiktoje ir Kultūros ministerijos patvirtintoje už 500 tūks. "atliktų" darbų pagal sutartį KI 08/36 projekto "Žalgiris - geležies diena" įgyvendinimo ataskaitoje Nr. 12-06 nurodoma, kad konkurso Komisijos atrinkto projekto.

"Žalgiris - geležies diena" (pirminis pavadinimas "Broliai įveikę Europą" scenarijaus autoriai yra M. Daškus (sūnus) Arnoldas Andrius Daškus (tėvas), R.Paškevičius, R.Banionis, D. Gancevskaitė (jiems išmokama 125 tūkst. Lt ). J.Marcinkevičius pavardės tarp autorių nėra. Buvo pateikti keli prašymai ištaisyti minėtame dokumente įrašytus neteisingus duomenis, buvo aiškintasi kokiu pagrindu yra atlikti būtent tokie įrašai dėl scenarijaus autorių įvardinimo, tačiau tai tebuvo biurokratinis rašinėjimasis.

Jokie teisiniai būdai šiam klausimui spręsti naudoti nebuvo. Nes buvo akivaizdu - klaida bus ištaisyta savaime - juk autorystės perleidimo ar kitokio pobūdžio sutarčių pasirašyta nebuvo, tad kitų asmenų nurodyti scenarijaus autoriais nėra jokio pagrindo. Koks gi ginčas gali būti? Tai - klaida. Ir tokia klaida turėjo būti ištaisyta po elementaraus dokumentų patikrinimo.

Kaip dabar akivaizdu, prokurorė Sigutė Malinauskienė ties šiuo punktu yra linkusi sustoti ir nevertinti toliau atliktų nusikalstamų veiksmų. Kažkodėl yra paranku dėmesį nukreipti į nereikšmingą scenarijaus autorystės problemą, neva sustabdžiusią viso istorinio filmo finansavimo eigą ir sužlugdžiusią visą idėją.

Tačiau istorija turi tęsinį. Juk 500.000,00 Lt realiai skirti ir pervesti VšĮ "Studija 2". 2008-08-04 d. LR Kultūros ministerijos profesionalaus meno skyrius, vykdydamas 2008-07-29 LR Kultūros ministro įsakymą Nr. ĮV-348 "Dėl 2008 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo istorinio vaidybinio pilnametražio filmo gamybos projektui", pasirašė sutartį Nr. KI 08/36Ž su VšĮ "Studija 2".

Tačiau šios sutarties  neatskiriamoje dalyje - sąmatoje buvo numatyta finansuoti ne filmo gamybos darbus, o parengiamuosius darbus. LR Kultūros Ministro įsakyme  nurodoma, kad pinigai skiriami filmo "Žalgiris - Geležies diena" gamybos projektui, bet  ministerijos patvirtinta sąmata (šios sutarties neatskiriama dalis) yra  sudaryta  kino filmo parengiamiesiems  darbams. 2008-12-31 d.  dienos VŠĮ "Studija 2"  pateiktoje ir  LR Kultūros ministerijos patvirtintoje  už  darbų ataskaitos  Nr. 12-06 punkte  Nr. 7  įvardijama, kad "atlikti parengiamieji darbai".

Tačiau pagrindžiant reikiamų 500 000 Lt panaudojimo pagrįstumą, vardinami tie patys, parengiamiesiems darbams priskirti ir jau atlikti darbai, tačiau šiuo atveju, tyčia, savanaudiškai siekiant nusikalstamų tikslų, jiems suteikiant gamybos darbų pavadinimą.

T.y. minėtos  sutarties sąmatoje numatyta atlikti tokius pačius darbus, kurie buvo atlikti vykdant 2006-12-21 d. sutartį Nr. KI /06/56 dėl parengiamųjų darbų atlikimo vystant istorinio vaidybinio pilnametražio filmo  projektą. 2006-11-10 d. LR Kultūros Ministro įsakymu Nr. ĮV-615 „Dėl projektų finansavimų iš valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų ir nacionalinio kino rėmimo programos lėšų skyrimo kino projektams taisyklių punkto - 25. (galimas didžiausias projektų finansavimas) papunktyje 25.1. nurodoma-- didžiausias filmo gamybos parengiamųjų darbų finansavimas - yra 100 000 Lt; taip pat konkrečiai nustatyta kokie darbai yra įvardijami kaip parengiamieji darbai.

Tokiu būdu, tyčia, siekiant neteisėtai iššvaistyti/pasisavinti valstybės biudžeto lėšas,  pasirašius  2008-08-04 d. sutartį Nr. KI 08/36 Ž ir pažeidžiant minėtą LR Kultūros ministro įsakymą buvo patvirtinta jos sąmata, iš anksto žinant, kad jokie filmo gamybos projekto darbai nebus atliekami.

Nei vienas iš  sutarties vykdymo ataskaitoje nurodytųjų asmenų, neatliko priskirtų pareigų ir neturėjo galimybės ar teisės  jų atlikti.

Tokiu būdu asmenys, veikdami bendrai susitarę, padėjo iššvaistyti jiems patikėtas didelės vertės valstybės biudžeto lėšas. Būtent šią nusikalstamą veiką privalėjo ištirti prokuratūra.

Būtent prokuratūra turi visas jai suteiktas teisines prievartos priemones, kurias panaudodama, nesunkiai gali atskleisti ir įvertinti kiekvieno asmens, dalyvavusio šioje nusikalstamoje veikoje, neteisėtus veiksmus.

Deja, prokuratūrai kažkodėl paranku pasakyti, kad istorinio filmo finansavimas nutrūko dėl nereikšmingo autorių ginčo... Jokio ginčo nebuvo. Tai tėra tik puiki priedanga visam sunkaus nusikaltimo mastui paslėpti.

Kaip matyt, prokuratūra po šia priedanga ir palindo. Vadovaujantis minėta 2008-08-04 d. sutartimi Nr. KI 08/36Ž dėl neva filmo gamybos finansavimo, ta pati LR Kultūros ministerija net negali teisėtais būdais pareikalauti pateikti jokio produkto - filmo, nes minėtos sutarties patvirtinta sąmata ir neįpareigojo VŠĮ "Studija 2" tokį sukurti.

Minėta sutartimi, pažeidžiant 2008-07-29 LR Kultūros ministro įsakymą  Nr. ĮV-348 ir 2006-11-10 įsakymą Nr. ĮV- 615 neteisėtai, viršijant numatytą maksimalią skirtiną 100.000 Lt sumą parengiamiesiems darbams, įsipareigota papildomai juos pakartotinai finansuoti dar 500.000,00 Lt suma (po jau skirtų 50.000 Lt 2006-12-24 d. sutartimi Nr. KI /06/56.)

T.y. minėta sutartimi numatyta atlikti tokius pačius darbus, kurie buvo atlikti vykdant 2006-12-21 d. sutartį Nr. KI /06/56  dėl parengiamųjų darbų atlikimo.

Taigi, pati 2008-08-04 d. sutartis Nr. KI 08/36Ž (su LR Kultūros ministerijos patvirtinta jos sąmata), sudaryta tarp LR Kultūros ministerijos profesionalaus meno skyriaus bei VšĮ "Studija 2" yra neteisėta savo turiniu:

1. Skirti 500.000,00 Lt numatyti panaudoti parengiamiesiems, o ne filmo gamybos darbams, pažeidžiant LR Kultūros ministro įsakymus;

2. Jokie realūs darbai pagal minėtą sutartį atlikti nebuvo;

3. VšĮ „Studija 2“ neturėjo teisės būti pasirinkta istorinio filmo scenarijaus vykdytoja, nes ji nebuvo atrinkta konkurso tvarka. Kad nebuvo jokių bendraautorystės ar autorių teisių perleidimo sutarčių - tai nėra ir negali būti diskusijų objektu.

Privalu ištirti pinigų - 500.000,00 Lt, neteisėtą skyrimą neva filmo gamybos darbams atlikti, iš anksto žinant, kad gamybos darbais bus įvardinti vėl gi tie patys, jau finansuoti 50.000 Lt suma, parengiamieji darbai.

Remiantis aukščiau išdėstytais duomenimis bei faktiniais argumentais, prašome Jūsų pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 500.000 Lt, neteisėtai skirtų neva istorinio filmo gamybos darbams atlikti, iš anksto žinant, kad filmo gamybos darbais įvardijami tie patys, jau finansuoti ir atlikti parengiamieji darbai, didelės vertės iššvaistymo, dokumentų (J.Marcinkevičiaus parašo priėmimo - perdavimo akte) suklastojimo t.y. esant nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalies, 300 straipsnio požymiams.

Pagarbiai, EKSPERTAI.EU    

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu info@ekspertai.eu
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi